Disponibilizatii prin concedieri colective care refuza nejustificat alte job-uri si cursurile de formare vor pierde veniturile complementare


Intră acum și în grupul de

Persoanele disponibilizate prin concedieri colective care refuza în mod nejustificat locurile de munca oferite sau participarea la cursurile de formare profesionala vor pierde venitul lunar de completare, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. Aceeasi sanctiune se aplica si celor descoperiti ca lucreaza fara forme legale. Guvernul a modificat în sedinta de miercuri OUG nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.

Masurile propuse de MMSSF sunt destinate sa stimuleze interesul persoanelor disponibilizate pentru gasirea unui nou loc de munca. De asemenea, noile prevederi asigura utilizarea mai eficienta a resurselor financiare alocate pentru masurile de protectie sociala a somerilor.

Ordonanta de Urgenta defineste urmatoarele situatii în care refuzul este considerat nejustificat:

    * refuzul unui loc de munca situat la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu (pe teritoriul României), în conditiile în care angajatorul ofera conditii de transport sau locuinta
    * refuzul locului de munca motivat de primirea unui salariu egal sau mai mic decât al veniturilor de completare
    * neparticiparea la programe de reconversie profesionala furnizate gratuit de agentiile de ocupare, sub forma de servicii de initiere, calificare, recalificare, prefectionalizare si specializare.

Plata venitului lunar de completare înceteaza la data refuzului nejustificat sau al depistarii celui care lucreaza fara forme legale.

Potrivit noilor prevederi, certificatul care atesta ca starea de sanatate a unui somer nu îi permite sa desfasoare o activitate si îi permite sa refuze justificat un loc de munca, trebuie confirmat de comisiile de expertiza medicala.

Guvernul a întarit functiile de control ale ANOFM, astfel încât aceasta institutie sa verifice strict motivele prezentate de beneficiari veniturilor de completare pentru refuzarea locurilor de munca oferite.

ANOFM are noi functii de control cu privire la motivele prezentate de cei care refuza un loc de munca. Astfel, ANOFM are obligatia de a monitoriza beneficiarii de venituri de completare care au refuzat locuri de munca pe motive de sanatate, dar si ofertele zilnice de locuri de munca. În cazul în care documentele medicale care au stat la baza refuzului unui loc de munca sunt infirmate de comisiile de expertiza medicala, plata venitului de completare înceteaza, precizeaza actul normativ. O alta reglementare nou introdusa stipuleaza ca plata venitului de completare înceteaza în cazul beneficiarilor identificati ca presteaza activitati lucrative fara forme legale.

De asemenea, a fost introdusa obligatia pentru angajatori de a comunica, în termen de 3 zile, Agentiei de Ocupare în evidenta carora se afla aceste persoane motivele pentru care refuza angajarea unui beneficiar de venit de completare.

Nerespectarea acestei obligatii este considerata contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 la 5.000 lei.

Actul normativ stabileste ca prevederile OUG nr. 116/2006 se aplica tuturor beneficiarilor de venit de completare aflati în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

OUG nr. 116/2006 reglementeaza masurile de protectie sociala a persoanelor disponibilizate prin concediate colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordinate autoritatilor administratiei publice locale.

Potrivit Ordonantei, masurile de protectie sociala se acorda în baza programelor de restructurare si reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societatilor aprobate de autoritatea publica implicata.

Persoanele concediate beneficiaza la momentul concedierii, respectiv încetarii contractului individual de munca, de o suma egala cu un salariu mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, de indemnizatie de somaj si de un venit lunar de completare.

Venitul lunar de completare se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea si nivelul indemnizatiei de somaj.

Venitul de completare se acorda lunar, dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, pe o perioada stabilita în functie de vechimea în munca a persoanelor concediate.


Intră acum și în grupul de