„De la vorbe la fapte” la capitolul gestionarea deseurilor

În cadrul unei conferinte de presa comune, reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, Comisariatului Judetean al Garzii de Mediu si Consiliului Judetean au abordat problematica gestionarii deseurilor din judetul Suceava. Sub deviza „De la vorbe la fapte”, directorul executiv al APM, Vasile Osean, a declarat ca, în prezent, sunt în curs de aplicare masurile prevazute în Planul regional de gestionare a deseurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, intrat în vigoare în luna aprilie a acestui an.

Astfel, un prim pas a fost facut prin arondarea localitatilor la cele doua depozite mari ce vor fi ridicate la Moara si Pojorâta, dar si asocierea Consiliului Judetean cu consiliile locale cuprinse în sistem. În acelasi timp, mai multe localitati urbane, dar si din mediul rural, au, ori sunt pe cale de a organiza, sisteme de colectare selectiva a deseurilor.

Pe de alta parte, în judet se deruleaza si patru proiecte cu specific finantate din fonduri PHARE.  „Implementarea planului regional va aduce schimbari importante în ceea ce priveste modul de gestionare a deseurilor. Acestea se refera la separarea la sursa a deseurilor periculoase, colectarea selectiva a celor bio-degradabile si voluminoase, extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubritate la sate si închiderea si ecologizarea depozitelor neconforme”, a mentionat Osean.

Gheorghe Nichiforel, seful compartimentului de specialitate al Consiliului Judetean, a scos în evidenta ca, în scopul materializarii proiectului „Managementul integrat al deseurilor din judetul Suceava”, cele 113 unitati  teritorial-administrative s-au asociat cu Consiliul Judetean, fiind constituita si unitatea de implementare a proiectului. Din aceasta fac parte specialisti în domeniile gestionarii deseurilor, economic si juridic, acesta precizând ca, în judet, exista 177 de depozite mici care nu sunt în concordanta cu standardele europene. De asemenea, Nichiforel a prezentat si calendarul de închidere a rampelor de gunoi menajer din municipiile si orasele mari, termenele fiind, cel mai devreme decembrie 2008 si, cel mai târziu, finele lui 2011.  

Constantin Harasim, seful Comisariatului regional al Garzii de Mediu s-a exprimat din punctul de vedere al autoritatii de control si supraveghere a modului în care legislatia de mediu este respectata si aplicata. „România poate fi sanctionata pentru neîndeplinirea în termen a obligatiilor asumate pe linia punerii în aplicare a planului de gestionare a deseurilor. Probabil ca acest lucru va conduce si la analizarea realizarii la timp si de catre alte institutii, autoritati publice locale, a acestor masuri. Misiunea Garzii de Mediu este sa urmareasca încadrarea în termene si respectarea legii”, a explicat Harasim, adaugând ca demersurile de conformare la normele europene trebuie accelerate.