Carmen Bădoi şi Victor Cristi Bleorţu, admişi să concureze pentru funcţia de preşedinte-director general al CAS Suceava

Doi candidaţi suceveni care s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcţiei de preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, ce va fi organizat de CNAS în data de 2 martie, îndeplinesc condiţiile de participare la acest concurs.

În urma selecţiei dosarelor pentru candidaţii înscrişi la concursul ce va fi organizat de CNAS, în data de 2 martie 2016, în vederea ocupării posturilor vacante de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate din ţară, doi candidaţi suceveni, Victor Cristi Bleorţu şi Carmen Bădoi, îndeplinesc condiţiile de participare la acest concurs.

Victor Cristi Bleorţu ocupă, în prezent, funcţia de preşedinte-director general interimar al CAS Suceava, iar Carmen Bădoi a fost director economic al CAS Suceava în perioada februarie 2011-mai 2013.

Cristi Bleortu (4)Reamintim că CNAS va organiza, în data de 2 martie 2016, concursul  pentru ocuparea postului vacant de preşedinte – director general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, termenul limită de depunere a dosarelor a fost data de 19. februarie.

În data de 24 februarie au fost afişate pe site-ul CNAS rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Contestatiile  cu privire la rezultatele selectiei dosarelor de înscriere  se  depun la CNAS –Cabinet Preşedinte până la data de 25.februarie inclusiv, se solutionează şi  se afişează la  sediul CNAS  în termen de o zi  lucrătoare  de  la  expirarea termenului  de depunere.

Concursul va consta într-o probă scrisă ce se va desfăşura în data de 2 martie, începând cu ora 1000 şi un interviu ce se va desfăşura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoştinţelor teoretice, practice şi a abilităţilor/competenţelor manageriale.

Competenţele manageriale vor fi testate prin susţinerea unui plan de management pentru atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanţă aprobaţi prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr.799/2015, care va fi elaborat pentru perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar şi va fi adaptat sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Planul de management, în formă scrisă, va fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.

(Liliana Bujdei)