ASP sustine in continuare destituirea sefului Spitalului Judetean pentru neregulile constatate in unitate

Justificarile aduse de conducerea Spitalului Judetean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava în urma raportului prezentat de ASP Suceava ca rezultat al unui control efectuat zilele trecute, raport prin care se cere demiterea directorului general Costica Dascaliuc pentru management defectuos, sunt considerate nesatisfacatoare de catre ASP Suceava. „ASP Suceava sustine în continuare propunerea de destituire a managerului spitalului” se precizeaza într-o nota ce a fost trimisa Ministerului Sanatatii, CAS Suceava si Prefecturii Suceava.

În urma verificarilor, ce au scos la iveala zeci de miliarde de lei vechi necheltuite în primele 9 luni ale anului la medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, hrana, reparatii, Autoritatea de Sanatate Publica Suceava a solicitat conducerii spitalului sa-si prezinte în scris punctul de vedere pe marginea constatarilor comisiei de control, justificari considerare nesatisfacatoare.

Astfel, justificarea prin suplimentari de buget facute în septembrie, nu este considerata de ASP Suceava, a sta în picioare deoarece acestea sunt pentru trimestrul IV, iar verificarile au identificat bani necheltuiti pe primele 9 luni.

Afirmatia potrivit careia cheltuielile cu alimentatia bolnavilor sunt mai mici si datorita faptului ca bolnavii care au suferit interventii chirurgicale, pre si post operator au avut un meniu restrictiv, nu poate fi una corecta, spune conducerea ASP Suceava, pentru simplul fapt ca Spitalul Judetean de Urgenta Suceava nu este un spital cu specialitate chirurgicala, astfel încât numarul interventiilor chirurgicale nu poate justifica costurile reduse pentru hrana. „În cazul pacientilor care au suferit interventii chirurgicale, meniul restrictiv pre si post operator prelungit prin postul impus în spital nu putea avea decât un efect negativ asupra starii de sanatate a pacientului. Faptul ca „pentru hrana fundamentarea a avut în vedere consumul anului precedent, corelat cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2007 nu poate constitui o scuza pentru nerespectarea nivelului alocatiilor de hrana pentru consumurile colective prevazute de legislatia în vigoare” se precizeaza în adresa ASP Suceava.  

Referitor la reparatii curente, conducerea spitalului judetean se scuza mentionând ca „s-au efectuat în limita strictului necesar”. Dovada faptului ca situatia este contrara acestei afirmatii îl constituie numeroasele referate de necesitate nesolutionate, sosite din sectii si laboratoare, afirma seful ASP Suceava, Odette Nicolae.  

„Protectia salariatilor se reduce, în opinia conducerii spitalului, la asigurarea dozatoarelor cu apa plata si apa minerala în perioada de canicula si la câteva articole cumparate si înregistrate ca obiecte de inventar, doar pentru radiologie, neexistând precizari despre distribuirea acestora” se spune în raport.

Referitor la “lipsa temporara a unor medicamente, materiale sanitare si dezinfectanti”, singura explicatie pe care a gasit-o conducerea spitalului este cea a “nelivrarii în termenul solicitat a acestora de catre furnizori”, desi exista posibilitatea legala a achizitionarii acestora în regim de urgenta.  

În raportul comisiei de control s-a specificat ca în anumite cazuri formularele „ordonantare de plata” aveau acordata viza de control financiar preventiv si au fost semnate de catre ordonatorul de credite fara a avea completate toate datele referitoare la calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare, respectiv disponibilul înainte si dupa efectuarea platii. Aceste aspecte deosebit de grave nu sunt explicate de conducerea spitalului. Nu se explica nici faptul ca la data controlului nu exista o evidenta a contractelor încheiate cu furnizorii de medicamente, se stipuleaza în nota ASP.  

Conducerea ASP Suceava mai spune ca, desi disfunctionalitatile înregistrate la nivelul farmaciei spitalului sunt numeroase si deosebit de grave, nu s-a prezentat nici o motivatie si nici nu se face nici o mentiune despre modalitatile de evitare a unui „ mare risc de frauda din gestiunea” acesteia, asa cum s-a precizat în raportul final al comisiei mixte de control- ASP, CAS si reprezentantii Prefecturii Suceava.

Explicatiile date nu justifica disfunctionalitatile existente în procesul de angajare, lichidare si ordonantare al cheltuielilor din cadrul unitatii sanitare ce decurg din inexistenta masurilor dispuse de manager pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activitati; inexistenta masurilor dispuse de catre manager referitoare la neîndeplinirea clauzelor contractuale de catre furnizorii de medicamente si materiale sanitare, se mai mentioneaza în raport.

„În raportul ASP Suceava întocmit în urma controlului din luna martie 2007 se mentiona si despre „incapacitatea managerului unitatii de a crea un spirit de lucru în echipa a personalului din subordine care se obstructioneaza reciproc în îndeplinirea atributiilor de serviciu” . Aceasta stare de fapt persista si la momentul actual si are impact nefavorabil asupra desfasurarii în bune conditii a activitatilor din spital si a imaginii acestuia în comunitate. În concluzie, consideram justificarile conducerii spitalului ca nesatisfacatoare si ASP Suceava sustine în continuare propunerea de destituire a managerului spitalului” se precizeaza în încheierea adresei.

loading...