DISPOZITIE privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava

ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

PRIMAR

  DISPOZITIE

              privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 9 noiembrie 2007, ora 13.00   

  Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

  În baza prevederilor art.39 alin.2 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

  DISPUN:
 

  Articol unic: Este convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 9 noiembrie 2007, ora 12.00 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:
 

   1. Raport privind activitatea S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 335/06.11.2007.
   2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2007 – initiator Primarul municipiului Suceava;
   3. Proiect de hotarâre privind aprobarea finantarii de la bugetul local al municipiului Suceava a unor proiecte depuse în vederea acordarii de finantari nerambursabile – initiator Primarul municipiului Suceava;

 

  PRIMAR,

  ION LUNGU             

Avizat pentru legalitate,

  Secretar municipiu

  Jr. IOAN CIUTAC
  Nr. 3531
  Din 06.11.2007

loading...