La Camera de Comerț și Industrie Suceava a avut loc Forumul Economic „Agricultura Încotro?”