727 de cadre didactice au urmat programul de perfectionare Paideia


Intră acum și în grupul de

Paideia este un program finantat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si initiat de Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Casa Corpului Didactic „George Tofan”. Acesta face parte din categoria programelor de perfectionare pe care cadrele didactice din învatamântul preuniversitar ar trebui sa le urmeze o data la cinci ani.

Din octombrie 2006, de când Paideia a fost acreditat de Centrul National de Formare a Personalului din Invatamântul Preuniversitar, la cursurile sale au participat un numar de 727 de cadre didactice din judetele Suceava si Botosani.

Cele doua module oferite în prezent însumeaza un numar de 182 de ore de formare, concretizate în 60 de credite. Primul modul, „Proiectarea, organizarea si evaluarea activitatii didactice” se desfasoara, în mod distinct, pentru fiecare dintre urmatoarele arii curriculare: Limba si comunicare, Om si societate, Matematica si stiinte, Tehnologii si Educatie fizica si sport. Cel de-al doilea modul, „Management si comunicare”, ofera participantilor o perspectiva de ansamblu asupra procesului educational, din care nu lipsesc elemente de psihopedagogia comunicarii, managementul clasei de elev, consiliere si orientare, gestionarea situatiilor de criza sau utilizarea multimedia în interactiunea profesor-elev.

Echipa Paideia este formata din cadre didactice universitare si formatori acreditati pentru învatamântul preuniversitar, specialisti în psihologie, pedagogie, sociologie, comunicare si cele cinci arii curriculare.

Pe lânga cursantii care au absolvit deja modulele Paideia, mai exista în prezent peste 500 de cereri ale cadrelor didactice din judet pentru frecventarea acestor cursuri. Cei interesati se pot adresa pentru detalii la sediile celor doua institutii organizatoare: Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic din cadrul Universitatii „Stefan cel mare” din Suceava si Casa Corpului Didactic „George Tofan”.


Intră acum și în grupul de