Primarul de la Șcheia, aflat sub control judiciar pentru fapte de corupție, a fost suspendat din funcție

Primarul liberal al comunei sucevene Şcheia, Vasile Andriciuc, care este cercetat de DNA alături de secretarul comunei şi un ofiţer de poliţie pentru fapte de corupţie, a fost suspendat din funcție de prefectul județului Suceava, Constantin Harasim.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a declarat că a dispus, prin ordin, suspendarea din funcţie a primarului Vasile Andriciuc, care este cercetat sub control judiciar de DNA şi care nu poate exercita, potrivit dispoziţiilor procurorilor, funcţia de primar.

“Dat fiind Ordonanţa din 27.05.2016 emisă de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Structura Centrală în soluţionarea dosarului nr. 981/P/2015, ordonanţă transmisă în data de 31 mai 2016, prin care s-a dispus luarea faţă de inculpatul Andriciuc VASILE, primar al comunei Şcheia, jud. Suceava a măsurii preventive a controlului judiciar şi impunerea obligaţiei de a nu exercita profesia, meseria sau a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia s-a săvârşit fapta, precum şi prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 340/2004, privind Prefectul şi Instituţia Prefectului, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a prevederile cuprinse în Codul de procedură penală, prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a emis astăzi, 31 mai 2016, ordinul prin care se constată suspendarea de drept a mandatului primarului comunei Şcheia, judeţul Suceava, Andriciuc VASILE, ca urmare a dispunerii faţă de acesta a măsurii preventive a controlului judiciar şi impunerea faţă de acesta a obligaţiei de a nu exercita profesia, meseria sau a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia s-a săvârşit fapta.

Suspendarea mandatului primarului comunei Şcheia va opera pe toată durata măsurii controlului judiciar dispusă de organele de urmărire penală – 60 de zile şi, până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales.

Pe durata vacanţei funcţiei de primar al comunei Şcheia, judeţul Suceava, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege vor fi exercitate de drept de viceprimarul comunei Şcheia, judeţul Suceava care va primi o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar pe perioada exercitării funcţiei”, se arată în comunicatul Prefecturii Suceava.

 

harasim

Procurorii DNA– Secţia de combatere a corupţiei, au pus, vineri, în mişcare acţiunea penală şi au dispus luarea măsurii controlului judiciar, pentru o durată de 60 de zile faţă de Vasile Andriciuc, primarul comunei Şcheia pentru două infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite şi două infracţiuni de fals intelectual, faţă de Luminiţa Rîşca, secretară a Primăriei comunei Şcheia, judeţul Suceava, pentru luare de mită, două infracţiuni de fals intelectual, complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, complicitate la infracţiunea de luare de mită şi dare de mită şi pe Constantin Cucerca, ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Poliţiei Municipiului Suceava – Biroul de Investigaţii Criminale, pentru luare de mită şi trafic de influenţă.

DNA precizează că, în cazul primarului şi secretarei primăriei, între obligaţiile impuse prin controlul judiciar figurează aceea de a nu exercita profesia, meseria sau de a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia a săvârşit fapta.

Potrivit DNA, în primăvara şi toamna anului 2013, primarul Vasile Andriciuc a pretins şi primit de la denunţător, prin intermediar, în două tranşe, suma totală de 4.000 lei, pentru a-şi exercita influenţa pe lângă consilierii locali, în vederea adoptării unei hotărâri de către Consiliul local al comunei Şcheia, prin care s-a încuviinţat vânzarea către denunţător a unui teren de 7,2 hectare care aparţinea primăriei. Pentru a obţine votul majoritar în consiliul local, denunţătorului i s-a pretins anterior suma de 10.800 euro.

Ulterior, hotărârea de consiliu a fost atacată de Instituţia Prefectului la instanţa de contencios administrativ, fiind apoi desfiinţată.

DNA mai arată că, pentru a-l sprijini pe denunţător în relaţia cu primarul Andriciuc Vasile şi pentru a introduce pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local propunerea de vânzare a unor suprafeţe de teren, secretarul primăriri, Luminiţa Rîşca a primit, în mod repetat, în perioada 2013 – aprilie 2016, de la denunţător, contravaloarea produselor pe care şi le achiziţiona (în valoare totală de aproximativ 15.000 lei), în principal, de la hipermarketuri din municipiul Suceava.

Ulterior, primarul Vasile Andriciuc a acceptat încheierea, în condiţii de nelegalitate, a unui contract de concesiune antedatat (nr. 3109/20.05.2011)

pentru o suprafaţă de 79 de hectare de păşune exploatată de denunţător, contract încheiat cu încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează atribuirea prin licitaţie publică a suprafeţelor cu destinaţia de păşune.

Contractul era antedatat, angaja în raporturi juridice Primăria Comunei Şcheia, cu consecinţe păgubitoare pentru persoanele ce ar fi putut participa şi

aveau dreptul să participe la licitarea suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune, aceasta în condiţiile în care, sub acelaşi număr, exista deja încheiat şi înregistrat un contract de concesiune pe numele altei persoane.

Proiectul de contract a fost întocmit de secretara Primăriei Luminiţa Rîșca, cea care l-a şi avizat spre legalitate şi semnat de către primar.

Totodată, în toamna anului 2013, primarul Vasile Andriciuc a pretins şi primit, prin intermediar, de la martorul denunţător, 11 ovine în valoare de 3.600 euro, în schimbul cărora a încheiat, fără nicio altă formalitate, un contract de arendă pentru suprafaţa de 93 hectare de păşune.

Şi acest contract de arendare a fost antedatat, nefiind întocmit nici după Legea nr. 214/2011 şi nici după prevederile OUG nr. 34/2013, întrucât ambele texte normative care reglementează organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor nu prevăd arenda ca formă a posesiei vreunei suprafeţe de păşune, legea prevăzând doar două situaţii, şi anume concesiunea sau închirierea, supuse ambele procedurii licitaţiei.

Pentru că în temeiul contractului de arendă nu puteau fi primite subvenţii, Luminiţa Rîşca a întocmit un proiect de contract de concesiune fără să existe vreo vreo hotărâre de consiliu local privind scoaterea la licitaţie, dar purtând acelaşi număr 683/11.02.2013. Acesta a fost semnat de primar şi avizat pentru legalitate de secretara primăriei.

Procurorii anticorupţie mai arată că în luna noiembrie 2015, în contextul deschiderii, la Poliţia Municipiului Suceava – Biroul de Investigaţii Criminale, a unui dosar penal ca urmare a unei plângeri în legătură cu modalitatea de concesionare de către Primăria Şcheia a unor terenuri, Constantin Cucerca, ofiţer de poliţie în cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, a pretins de la Rîşca şi de la denunţător achiziţionarea unei suprafeţe de două hectare teren, pentru o rudă, promiţând că, în schimb, va tergiversa efectuarea activităţilor de urmărire penală din dosarul respectiv.

DNA mai arată că în 26 aprilie 2016, Cucerca a pretins de la denunţător suma de 3.000 lei, pentru a-i remite unui alt ofiţer de poliţie, astfel încât acesta să continue demersurile de tergiversare a cauzei pe care ar fi urmat să o preia ca urmare a pensionării lui Cucerca Constantin.

Întrucât problemele legate de suprafaţa de 79 ha erau incerte, dată fiind existenţa în paralel a două contracte de concesiune, ca şi a altor sesizări pe rolul Corpului de control al prefectului de Suceava, cât şi pe rolul organelor de urmărire penală, în 28 decembrie 2015, primarul Vasile Andriciuc a pretins, prin intermediar, o sumă cuprinsă între 10.000 şi 15.000 euro, pentru a face demersuri conform competenţelor sale, astfel încât suprafaţa de teren să îi fie reatribuită denunţătorului.

Procurorii DNA au descins, joi, la sediul Primăriei Şcheia, la sediul Poliţiei Municipale Suceava şi la Prefectura Suceava pentru a ridica documente referitoare la acest caz. (N.B.)