DISPOZITIE privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava

DISPOZITIE

              privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 17 decembrie 2007, ora 13,00   

  Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

  În baza prevederilor art. 39 alin.1 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

  DISPUN:

  Articol unic: Este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 17 decembrie 2007, ora 13,00, în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:
 

   1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 29.11.2007.
   2. Proiect de hotarâre privind modificarea anexei HCL nr. 358/2006 privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava, operatorului de transport S.C. T.P.L. S.A. Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava.
   3. Proiect de hotarâre privind acordarea de înlesniri la plata obligatiilor fiscale ale dlui Baciu Sorin – initiator, primarul municipiului Suceava.
   4. Proiect de hotarâre privind anularea penalitatilor aferente debitelor achitate catre asociatia de proprietari privind consumul de energie termica de un numar de 28 familii – initiator, primarul municipiului Suceava.
   5. Proiect de hotarâre privind demararea procedurilor pentru trecerea unui teren din domeniul public al statului român si administrarea Statiunii de Cercetare si Dezvoltare Agricola în domeniul privat al municipiului Suceava, în vederea construirii unui parc industrial – initiator, consilier local dl Viorel Seredenciuc.
   6. Proiect de hotarâre privind aprobarea unei documentatii de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – solicitanti S.C. General Construct S.R.L. si S.C. Ucasy Biuldars S.R.L.- initiatori, primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava, Angela Zarojanu.
   7. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru terenuri si spatii cu alta destinatie decât locuinta, proprietate a municipiului Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava.
   8. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii si modernizarii unor spatii comerciale – initiator, primarul municipiului Suceava.
   9. Proiect de hotarâre privind stabilirea pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale – initiator, primarul municipiului Suceava.
  10. Proiect de hotarâre privind eliminarea unei pozitii din anexa nr.1 la HCL nr.150/25.05.2006 – initiator, primarul municipiului Suceava.
  11. Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate în Suceava, Aleea Profesor Leca Morariu fn, precum si conditiile de organizare a licitatiei – initiator, primarul municipiului Suceava.
  12. Proiect de hotarâre privind aprobarea cererilor de cumparare a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, având destinatia de curti si gradini aferente constructiilor – case de locuit – actualilor proprietari a acestora – initiator, primarul municipiului Suceava.
  13. Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita catre E-On Moldova a unei parcele de teren în suprafata de 15 mp în vederea executarii lucrarii „Înlocuire PTM 4 Suceava cu post de transformare de beton (PTAb) – initiator, primarul municipiului Suceava.
  14. Proiect de hotarâre privind concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spatii de locuit – initiator, primarul municipiului Suceava.
  15. Proiect de hotarâre privind concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava – str. Gheorghe Doja fn, respectiv Zona Cartodrom – initiator, primarul municipiului Suceava.
  16. Proiect de hotarâre privind stabilirea locurilor minimale de parcare la emiterea Autorizatiei de construire în municipiul Suceava – initiatori, consilierii locali Cristina Iordachel, Monica Loredana Sandulescu si Niculai Barba.
  17. Proiect de hotarâre privind împuternicirea Primarului municipiului Suceava sa solicite avizul pentru înfiintarea unei autogari – initiator, primarul municipiului Suceava.
  18. Proiect de hotarâre de aprobare a înfiintarii Comandamentului Antiepizootic Local al municipiului Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava.
  19. Proiect de hotarâre privind transformarea unui post în statul de functii al Primariei municipiului Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava.
  20. Proiect de hotarâre privind transformarea, în conditiile legii, a unui post în statul de functii al Directiei Tehnice –Coordonare Servicii Publice – initiator, primarul municipiului Suceava.
  21. Proiect de hotarâre privind tranformarea, în conditiile legii, a unor posturi din statul de functii al Politiei Comunitare a municipiului Suceava – initiator, primarul municipiului Suceava.
  22. Diverse.

  PRIMAR,

  ION LUNGU

  Avizat pentru legalitate,

  Secretar municipiu

  Jr. IOAN CIUTAC
    Nr.
    Din 12.12.2007

loading...