Examenul de Bacalaureat debutează cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Peste 5.200 de candidați suceveni intră în examen

Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2016 debutează luni, 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Testarea se va desfăşura pe durata a trei zile (13-15 iunie), potrivit unui comunicat al MENCȘ.

Concurs examen elevi

În vederea susţinerii examenului naţional de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016 s-au înscris 5.251 candidaţi suceveni din care 4.699 din seria actuală, iar restul din seriile anterioare.

Aceștia vor susţine probele în 20 de centre de examen din judeţ.

În intervalul 15-17 iunie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B).

Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba.

 

Săptămâna viitoare, între 21 şi 24 iunie, se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), programată între 27 iunie şi 1 iulie.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep luni, 4 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română (proba E)a).

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  1. a) susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale
  2. b) susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
  3. c) obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Conform calendarului, MENCȘ rezultatele vor fi afişate pe 12 iulie, atunci când, în intervalul 16.00 – 20.00, vor putea fi depuse contestaţiile. Între 13 și 15 iulie urmează să fie rezolvate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

MENCȘ precizează că nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.(N.B.)