Doi profesori ai USV fac parte din două comisii de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certifictelor Universitare

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, a aprobat, vineri,  prin Ordinul nr. 4106/10 iunie 2016, noua componenţă a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

universitatea suceava

Potrivit Ordinului nr. 4106/10 iunie 2016, anexa nr. 3, din comisia de specialitate Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor face parte şi prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean de la Universitatea “Ştefan cel Mare”Suceava, având calitatea de membru, iar din comisia de specialitate Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologie a CNATDCU face parte şi prof.univ.dr.ing. Mihai Dimian, de la USV, care este şi vicepreşedintele acestei comisii.

Potrivit unui comunicat de presă al MENCŞ, componenţa CNATDCU a fost stabilită, pentru prima dată, în urma unui amplu proces de selecţie care a urmărit  implicarea comunităţii academice şi a societăţii civile, precum şi în urma consultărilor publice succesive.

“Astfel, în vederea desemnării în mod transparent şi obiectiv a noilor membri din comisiile CNATDCU, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în luna martie un apel către instituţii şi organizaţii reprezentative pentru învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică din România, în vederea nominalizării de persoane care să facă parte din comitetele de selecţie a viitorilor membri din comisiile de specialitate CNATDCU”, se precizează în comunicatul MENCŞ.

Astfel, apelului lansat de MENCŞ au răspuns Academia Română, Consiliul Naţional al Rectorilor, Prezidiul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, Asociaţia „Ad Astra”, Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Societatea Română de Fizică,  Societatea de Geografie din România, Societatea de Ştiinţe Biologice din România, Societatea Sociologilor din România, Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Societatea Română de Filosofie din România şi Societatea de Ştiinţe Filologice din România.

“Pe baza nominalizărilor făcute de aceste organizaţii, cele 35 de comitete de selecţie, formate din 140 de experţi de prestigiu din România şi străinătate, au sprijinit Ministerul Educaţiei în decursul lunii mai în procesul de selectare a membrilor din cele peste 1.200 de aplicaţii depuse individual prin portalul Brainmap”, se arată în comunicatul MENCŞ.

(Liliana  Bujdei)