Plata impozitelor, taxelor, contributiilor se efectueaza in contul unic de la 1 ianuarie 2008

Începând cu 1 ianuarie 2008 toti contribuabilii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, într-un cont unic, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului. Acestia vor utiliza un ordin de plata pentru Trezoreria Statului, pentru obligatiile datorate bugetului de stat si un ordin de plata pentru Trezoreria Statului, pentru celelalte obligatii de plata, in conformitate cu prevederile art. 114  alin. 2¹ din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, prin Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1294 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se platesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 26 septembrie 2007, au fost reglementate urmatoarele:

– obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat care se platesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic în curs de distribuire” sunt cele prevazute în Nomenclatorul – Anexa 1 la ordin;

– obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale în curs de distribuire” sunt cele prevazute în Nomenclatorul – Anexa 2 la ordinul mai sus mentionat.

Mentionam ca, potrivit prevederilor art. 114 alin. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, plata obligatiilor fiscale, altele decât cele prevazute la alin. 2¹, respectiv cele prevazute prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala mai sus mentionat, se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare impozit, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat.

Detalii suplimentare legate de plata în contul unic le puteti afla:

– prin accesarea Portalului ANAF –http://anaf.mfinante.ro

– prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor de asistenta contribuabililor din cadrul unitatilor fiscale din raza teritoriala de activitate, sau apelând la tel. 031.40.39.160 – Centrul de asistenta a contribuabililor.”

– de la unitatile bancare.