Procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

Persoanele juridice române au obligatia sa înregistreze contractele încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul României prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati care pot constitui sediu permanent in România, potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2310/ 03 decembrie 2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, publicat in Monitorul Oficial nr.858/ 13.12.2007.

La data intrarii în vigoare a ordinului mai sus mentionat se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.1415/ 2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, publicat in Monitorul Oficial nr.699/ 17 octombrie 2007.

Înregistrarea contractelor se efectueaza la organele fiscale teritoriale în a caror raza persoanele juridice române beneficiare ale activitatilor mai sus mentionate îsi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin exceptie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale în vigoare, au obligatia înregistrarii contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.

Înregistrarea contractelor se realizeaza numai prin depunerea la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor, a „Declaratiei de înregistrare a contractelor initiale/ aditionale (conexe) încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente”, cod MEF 14.13.01.40/n, prevazuta în anexa nr.1 la ordin.

Modificarile intervenite în datele declarate initial se declara, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi declaratii.

Contractele încheiate între persoane juridice române si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrarii, potrivit dispozitiilor ordinului mai sus mentionat.

Informatii suplimentare privind dispozitiile ordinului mai sus mentionat se pot obtine prin accesarea Portalului ANAF, http://anaf.mfinante.ro, sectiunea „Legislatie – Noutati legislative”, prin intermediul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor de asistenta contribuabililor din cadrul unitatilor fiscale din raza teritoriala de activitate, sau apelând la tel. 031.40.39.160 – Centrul de asistenta a contribuabililor.