Institutul National de Statistica realizeaza Ancheta Structurala in Agricultura

În conformitate cu Programul Cercetarilor Statistice (PCS) si a programului anchetelor statistice al Comisiei Europene, a început Ancheta Structurala în Agricultura asupra unui esantion reprezentativ de exploatatii agricole de pe întreg teritoriul României, format din exploatatii agricole individuale si unitati cu personalitate juridica, care desfasoara activitati agricole. Colectarea datelor se va termina la 10 februarie 2008.

În urma realizarii acestei anchete, Institutul National de Statistica va pune la dispozitia utilizatorilor date statistice referitoare la structura agriculturii românesti, modul de utilizare a suprafetelor agricole, efectivele de animale, persoanele care lucreaza în agricultura etc., constituind o importanta baza documentara pentru fundamentarea politicilor în domeniul agricol si dezvoltarii rurale, la nivel local si national. De asemenea, ancheta va permite stabilirea tipologiei si dimensiunii economice a exploatatiilor agricole, obtinerea de date statistice comparabile la nivel european si actualizarea Registrului Statistic al Exploatatiilor Agricole.

Colectarea datelor are loc în perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2008 si se refera la anul 2007.

Pentru realizarea anchetei au fost mobilizati peste 7000 de operatori de teren, care vor vizita aproximativ 350 mii de exploatatii agricole, reprezentând circa 8% din numarul celor înregistrate la Recensamântul General Agricol din anul 2002. Cu aceasta ocazie, ei vor completa împreuna cu reprezentantul exploatatiei agricole un chestionar special conceput pentru aceasta ancheta, pentru a raspunde cerintelor europene si nationale.

Datele si informatiile individuale colectate sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu prevederile Legii statisticii oficiale. Ele vor fi prelucrate de Institutul National de Statistica pentru producerea de date statistice anonime la nivel regional si national si pentru diseminarea lor pe scara larga.

Experienta României, dobândita cu ocazia Anchetei Structurale în Agricultura din anul 2005, permite efectuarea acestei cercetari statistice în conditii de aliniere totala la cerintele Acquis-ul statistic comunitar.

Rezultatele Anchetei Structurale în Agricultura – 2007 vor fi publicate la sfârsitul anului 2008, în lucrarea “Ancheta Structural? în Agricultur? – 2007 – Caracteristicile principale ale exploatatiilor agricole”.

Odata cu aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana, a început procesul de aliniere a agriculturii românesti la Politica Agricola Comuna. Zestrea cu care România s-a alaturat agriculturii europene si exigentele impuse în domeniul statisticii agricole au fost evidentiate cu ocazia primei Anchete Structurale în Agricultura (ASA), realizata de Institutul National de Statistica, în anul 2005.

Regulamentul Consiliului Nr. 571/88, cu amendamentele ulterioare, prevede organizarea anchetelor Comunitare privind structura exploatatiilor agricole în toate statele membre ale Uniunii Europene în anul 2007.

În calitate de stat membru, România beneficiaza pentru efectuarea Anchetei Structurale în Agricultura – 2007 de fonduri europene care vor asigura resursele financiare necesare bunei desfasurari a acesteia.