Guvernul a aprobat Programul strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbarii la vulpi


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat în ultima sedinta, printr-o hotarâre, Programul strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbarii la vulpi, care urmareste eradicarea în 10 ani a acestei boli. Conform programului, vaccinarea se va aplica la populatia de vulpi salbatice, estimata la peste 50.000 de exemplare, din fondul forestier national si vegetatia forestiera din afara acestuia, precum si de pe celelalte categorii de terenuri.

Masurile promovate prin acest Program sunt esalonate pe o perioada de 10 ani, actiunile de eradicare a turbarii urmând sa se desfasoare în doua campanii anuale, în lunile mai – iunie si octombrie – noiembrie.

Zona de vaccinare pentru anul 2008 va fi în partea de N-V a tarii, în 16 judete pe o suprafata de peste 90.000 km2 la granita cu Ucraina, Ungaria, Serbia si Muntenegru, având granita naturala cu lantul Muntilor Carpati, în partea de S-E si în doua judete din partea de S, în Dobrogea, inclusiv în Delta Dunarii, la granita cu Bulgaria pe o suprafata de 11.000 km2.

Întreaga suprafata de vaccinare pentru anul 2008 va fi de peste 100.000 km2.

Vaccinarea vulpilor se va face cu vaccinuri vii atenuate, prin distribuirea de momeli vaccinale cu ajutorul avioanelor sau elicopterelor, pe suprafete întinse sau în zonele greu accesibile, iar în jurul localitatilor, manual, prin gestionarii fondurilor de vânatoare, cu asistenta din partea medicilor veterinari.

Autoritatea responsabila de elaborarea, monitorizarea si controlul implementarii Programului este Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care pune la dispozitie fondurile necesare pentru realizarea actiunilor din cadrul Programului. Autoritatile responsabile pentru implementarea Programului sunt directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

Laboratorul National de Referinta pentru diagnosticul turbarii din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala va asigura supravegherea turbarii prin examene de laborator.  

Gestionarii fondurilor de vânatoare, administratiile ariilor protejate si vânatorii au obligatia sa comunice medicului veterinar concesionar modificarile aparute în comportamentul vulpilor si împreuna cu medicii veterinari oficiali sa  asigure prelevarea de probe pentru efectuarea examenelor de laborator.

Alte autoritati implicate în implementarea Programului sunt: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânatoare din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Apararii, Ministerul Afacerilor Externe.

Urmare a aplicarii vaccinarii orale se estimeaza diminuarea prevalentei cazurilor de rabie în urmatorii ani, în primul rând la vulpea salbatica si implicit la animalele domestice.  

Comisia Europeana a cerut Comitetului Veterinar Permanent sa identifice si sa propuna un program cadru de eradicare a rabiei, cât mai eficient. Comisia Europeana a aprobat finantarea unui studiu comparativ, pe baza caruia Comitetul a elaborat un program cadru pentru eradicarea rabiei, pe care fiecare Stat Membru are obligatia de a-l include în întocmirea propriului program de eradicare a rabiei.

În acest sens, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a elaborat Programul strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbarii la vulpi, care a fost transmis spre aprobare Comisiei Europene.


Intră acum și în grupul de