Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane recunoscut de Guvern

Guvernul a aprobat prin Hotarâre recunoasterea Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române. Statutul contine elementele prevazute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, respectiv denumirea, structura de organizare centrala si locala, modul de conducere, administrarea si control, organele de reprezentare, modul de înfiintare si desfiintare a unitatilor de cult, statutul personalului propriu, precum si alte prevederi specifice.

Statutul pune în practica principiile autonomiei si libertatilor cultelor, conform art. 29 din Constitutia României, republicata, si nu aduce atingere, prin continutul  lui, securitatii publice, ordinii, sanatatii si moralei publice sau drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Guvernul a adoptat, de asemenea, o hotarâre pentru recunoasterea Statutului de organizare si functionare a Cultului Crestin Baptist – Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din România si o alta hotarâre privind recunoasterea Statutului organic si administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România.

Statutele prevad structura de organizare centrala si locala, modul de conducere, administrare si control, organele de reprezentare, modul de înfiintare si desfiintare a unitatilor de cult, statutul personalului propriu, precum si o serie de prevederi specifice acestor culte.

Potrivit prevederilor Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, în termen de 12 luni de la aprobarea actului normativ mentionat, cultele recunoscute din România vor reprezenta statutele si codurile canonice, dupa caz, Ministerului Culturii si Cultelor, în vederea recunoasterii lor prin Hotarâre a Guvernului.

Biserica Ortodoxa Româna este unul din cele 18 culte recunoscute care functionau în România la intrarea în vigoare a respectivei legi, si este cel mai important cult din România în ceea ce priveste numarul de membri.