144 elevi sustin examenul de absolvire a invatamantului profesional special


Intră acum și în grupul de

În aceasta saptamâna, absolventii învatamântului profesional special-scoala de arte si meserii din unitatile de învatamânt care au utilizat curriculumul SAM – învatamânt special, din promotia 2008, sustin examenul de certificare a competentelor profesionale. În aceasta situatie se afla Centrul Scolar Suceava, pentru 3 calificari si 58 de elevi, Centrul Scolar Gura Humorului, pentru 3 calificari si 60 de elevi, Centrul scolar Câmpulung Moldovenesc, pentru 2 calificari si 16 elevi si Grupul Scolar Bivolarie, pentru o calificare si 10 elevi.

Potrivit inspectorului scolar Mirozina Sahleanu din cadrul ISJ Suceava, durata de scolarizare a elevilor din învatamântul de stat prin SAM -Scoala de arte si meserii, este de 2 ani, iar pentru elevii din învatamântul special de 3,5 ani.

Aceasta a explicat ca examenul de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare nivel 1, prin SAM consta într-o proba practica si una orala.

Proba practica are ca scop validarea, în situatie de examen extern, a dobândirii unor unitati de competenta din calificarea profesionala respectiva, considerate esentiale, din punctul de vedere al angajatorului.

Proba orala este complementara probei practice si vizeaza demonstrarea de catre candidati, în situatia de examen extern si direct legata de tema probei practice, a unor abilitati cheie, prevazute în Standardele de Pregatire Profesionala (SPP), de tipul: comunicare orala si numeratie, organizarea locului de munca, igiena si securitatea muncii etc.

Tema probei practice pentru fiecare candidat se stabileste în ziua sustinerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre cele pregatite de comisia de examinare, pe baza temelor din lista publica realizata de MECT.

Proba orala consta într-o succesiune de întrebari ale examinatorilor, legate direct de elementele probei practice si nu se evalueaza separat, ci împreuna cu proba practica, conform fisei de evaluare.

Calificativul final al elevului poate fi admis sau respins.


Intră acum și în grupul de