Puține cereri aprobate în județul Suceava pentru finanțarea măsurilor prin PNDR 2014-2020

Un număr mic de cereri de finanțare pentru finanțare măsurilor din PNDR 2014-2020 au fost aprobate pentru solicitanții din județul Suceava, potrivit unei informări prezentate, joi, de directorul OJFIR Suceava, Mihai Moraru, în ședința Colegiului Prefectural Suceava.

Astfel,  la submasura 6.1-instalarea tinerilor fermieri au fost depuse un numar de 48 cereri de finantare cu o valoare de 1.920.000 euro din care au fost selectate patru cereri de finantare cu o valoare de 160.000 euro.

La submasura 6.3-dezvoltarea fermei mici au fost depuse 7 cereri de finantare cu o valoare de  105.000 euro din care a fost selectată o singură cerere de finantare cu valoare de 15.000 euro.

Submasura se refera la fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică (8.000 – 11.999 SO) cu excepția persoanelor fizice neautorizate. Trebuie să fie persoane juridice române;să acţioneze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finantare.

La submasura 4.1 – modernizarea exploatatiilor agricole au fost depuse 13 cereri de finantare cu o valoare de 2.791.542 euro din care a fost selectat un singur proiect in valoare de 261.837 euro.

Mihai Moraru

La submasura 4.1 A-exploatatii pomicole au fost depuse 5 cereri de  finantare cu o valoare de 3.772981 euro din care a fost selectată o singură cerere de finantare cu o valoare de 772.075 euro.

La submasura 4.2-procesarea produselor agricole au fost depuse trei cereri de finantare in valoare de 490.176 euro din care au fost selectate două cereri de finantare in valoare de 163.392 euro.

Sursa citată mai arată la măsurile neagricole la submasura 6.4-modernizare activitati neagricole au fost depuse 11 cereri de finantare in valoare de 1.167.234 euro din care au fost selectate un numar de șase cereri de finantare in valoare de 611.305 euro.

Tot în acest sens, la submasura 6.2-infiintare activitati neagricole au fost depuse un numar de 60 cereri de finantare cu o valoare de 3.670.000 euro din care au fost selectate patru cereri de finantare in valoare de 240.000 euro.

La submasura 19.1-sprijin pregatitor pentru alaborarea strategiilor de dezvoltare locala(GAL)au fost depuse un numar de șase cereri de finantare in valoare de 120.000 euro si toate au fost selectate.

Pentru toate submăsurile depuse până în prezent la OJFIR Suceava s-au depus proiecte în valoare de 12.885.862 euro. (N.B.)