Șapte școli primare și o grădiniță din județul Suceava dispar, două școli gimnaziale devin școli primare, dar se înființează o nouă grădiniță și o nouă școală primară

Rețeaua școlară a județului Suceava se diminuează în anul școlar 2016-2017 din cauza reducerii numărului de copii faţă de anul şcolar anterior, a anunțat, joi, inspectorul școlar general al județului, Gheorghe Lazăr.scoala clasa banci

Astfel, șeful ISJ Suceava a anunțat în Colegiul Prefectural că în reţeaua şcolară a judeţului nu se mai regăsesc  Grădiniţa cu Program Normal Săndeni – Dolhasca dar și șapte şcoli primare: Şcoala Primară Cotârgaşi – Broşteni, Şcoala Primară nr. 2 Brădăţel – Horodniceni, Şcoala Primară Lunca – Zamostea, Şcolile Primare Dumbrăviţa, Ciumuleşti şi Movileni din comuna Vadu Moldovei, Şcoala Primară Pădureni – Siret.

Totodată, școala Gimnazială Păltinoasa şi-a pierdut personalitatea juridică (numărul de elevi a scăzut sub 300) şi a devenit structură arondată Şcolii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Capu Codrului, iar două şcoli gimnaziale se transformă în şcoli primare: Şcoala Petia – Buneşti şi Şcoala Deleni – Pîrteştii de Jos.

Ca urmare a restructurării reţelei şcolare de cautorităţile administraţiei publice locale, începând cu anul şcolar 2016-2017 vor fi înfiinţate două unităţi şcolare: Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 Voitinel şi Şcoala Primară Podu Coşnei – comuna Poiana Stampei, a mai anunțat Lazăr.

În aceste condiții, reţeaua şcolară a judeţului Suceava cuprinde, în anul şcolar 2016-2017, 773 unităţi şcolare (175 în mediul urban şi 598 în mediul rural), dintre care 217 cu personalitate juridică şi 556 structuri arondate acestora.

El a menționat că situaţia prezentată poate suferi modificări după începutul anului şcolar deoarece intervin mişcări ale elevilor (transferuri, plecări în străinătate cu părinţii, veniri din străinătate etc.).

Planul de şcolarizare propus pentru noul an şcolar cuprinde în învăţământul preşcolar: 870 grupe cu 19.192 preşcolari; în învăţământul primar: 1704 de clase cu 33.987 elevi, dintre care 354 de clase pregătitoare cu 7050 elevi; în învăţământul gimnazial: 1437 de clase cu 29.830 elevi; iar în învăţământul liceal sunt 949 de clase cu 24.980 elevi, din care 884 de clase de liceu de zi cu 23.101 elevi, alte 30 de clase cu 714 de elevi la seral, iar 35 de clase cu 1.165 elevi la liceu cu frecvență redusă.

Mai mult, în învățământul profesional de 3 ani vor funcționa 85 de clase cu 2.297 elevi, iar în învăţământul special: 121 copii la grădiniţă, 399 în ciclul primar, 610 în învăţământul gimnazial, 48 la liceu, 137 sunt înscrişi la stagii de pregătire practică, iar 425 la şcoală profesională.

(N.B.)