Actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe e-mail la poliție