Proceduri simplificate: Elevii şi studenţii nu mai trebuie să solicite adeverinţe pentru a-şi valida/actualiza calitatea de asigurat

Potrivit unui comunicat de presă al MENCŞ, procedurile de gestionare a calităţii de asigurat pentru elevii şi studenţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani se simplifică în urma semnării unui protocol între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ce vizează debirocratizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.card-de-sanatate

 

“Conform legislaţiei în vigoare, elevii şi studenţii (inclusiv doctoranzii) cu vârsta între 18 şi 26 de ani sunt asiguraţi fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă. Până în acest moment, pentru a-şi actualiza calitatea de asigurat, persoanele în cauză erau obligate, la începutul fiecărui an de învăţământ, să depună la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află o adeverinţă eliberată de instituţia în care studiază. Protocolul semnat de MENCŞ şi CNAS va permite eliminarea acestei formalităţi, iniţial pentru elevi, iar într-o etapă ulterioară şi pentru studenţi/doctoranzi”, se precizează în comunicatul de presă al MENCŞ.

Sursa citată mai arată că atât verificarea, cât şi validarea calităţii de asigurat vor fi efectuate de CNAS prin intermediul unor servicii web dezvoltate de Ministerul Educaţiei şi a accesului la datele din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR).

Totodată, MENCŞ şi CNAS vor asigura şi controla modul de respectare a prevederilor protocolului pentru asigurarea protecţiei şi securităţii datelor furnizate, se menţionează în comunicatul de presă al MENCŞ.

(Liliana Bujdei)