Guvernul a aprobat înfiinţarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava

Guvernul României a aprobat în şedinţa de miercuri înfiinţarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative la solicitarea Universităţii sucevene, în baza hotărârii nr.70 a Senatului Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava din data de 19 mai 2016, aceasta fiind cea de a X-a facultate care va funcţiona în cadrul instituţiei academice sucevene din noul an universitar.

universitatea usv

Potrivit unui comunicat de presă al MENCŞ, Guvernul a modificat HG 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului  domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017, în sensul modificării unor specializări, conform rapoartelor ARACIS, introducerii de noi specializări evaluate de ARACIS și actualizării unor structuri ale instituțiilor de învățământ superior, la cererea acestora.

Prorectorul Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, prof.univ.dr. Ştefan Purici, a declarat, joi, pentru NewsBucovina că Departamentul de Drept şi Administraţie Publică cu programe de licenţă şi masterat pe care le gestionează se transformă în Facultate de Drept şi Ştiinţe Administrative.

Purici a spus că Guvernul României a aprobat, miercuri, înfiinţarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative la solicitarea Universităţii “Ştefan cel Mare”, în baza Hotărârii nr.70 a Senatului USV din data de 19 mai 2016.

El a mai spus că noua facultate va avea în anul universitar 2016-2017 peste 600 de studenţi şi masteranzi arătând că înfiinţarea acestei facultăţi înseamnă “o creştere” pentru Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava şi recunoaşterea din partea comunităţii academice, dar şi din partea MENCŞ a faptului că la Suceava s-a dezvoltat un domeniu important, care „a ajuns la vârsta maturităţii, pentru a deveni facultate”.

“Ne bucură faptul că în cadrul Universităţii sucevene a apărut o Facultate de Drept, care a stat şi stă la baza tuturor universităţilor moderne din lume”, a subliniat Purici.

De precizat este că prin Hotărârea nr.70 din 19 mai 2016 se stabileşte înfiinţarea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, ce va avea în structură Departamentul de drept şi ştiinţe administrative şi Centrul de formare şi cercetare în Administraţia Publică.

(Liliana Bujdei)