Directia Silvica Suceava organizeaza doua licitatii


Intră acum și în grupul de

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA ANUNTA:

1.    LICITATIE PRESTARI SERVICII PENTRU LUCRARI DE ÎNGRIJIRE – pe data de 14.02.2008, ora 10, la sediul unitatii din Suceava, bdul. 1 Mai nr.6.
2.    LICITATIE PRESTARI SERVICII PENTRU LUCRARI PUNERE  ÎN VALOARE – pe data de 15.02.2008, ora 10, la sediul unitatii din Suceava, bdul 1Mai, nr.6.
Datele referitoare la cantitatile de realizat si valoarea de deviz a lucrarilor pe ocoale silvice sunt precizate în caietele de sarcini.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul unitatii începând cu data de 4.02.2008, la pretul de 50 lei/exemplar.
Ofertele se depun în plic sigilat la secretariatul Directiei Silvice Suceava, dupa cum urmeaza:
–    pâna la data de 13.02.2008, ora 12, pentru licitatia la lucrarile de îngrijire;
–    pâna la data de 14.02.2008, ora 12, pentru licitatia la lucrarile de punere în valoare.
Ofertele se vor completa conform modelului si precizarilor din caietele de sarcini si vor fi depuse în plic sigilat împreuna cu documentele specificate în caietele de sarcini.
Nu vor fi admise la licitatie firmele care au datorii la Directia Silvica Suceava si care au creat probleme privind derularea contractelor anterioare.
Detalii suplimentare puteti obtine de la Biroul Fond Forestier al Directiei Silvice Suceava.

:


Intră acum și în grupul de