Fundatia Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei nu este de utilitate publica

Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat, joi, ca solicitarea Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor pentru a obtine statutul de fundatie de utilitate publica pentru Fundatia Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina, a fost respinsa. Motivul respingerii invocat de Ministerul Culturii si Cultelor este acela ca un obiectiv important al Fundatiei este cererea de retrocedare din fondul forestier al statului a unei suprafete de 192.468 de hectare de padure, iar cererea de revendicare intra în sfera de reglementare a dreptului civil.

Astfel, MCC spune ca statutul de utilitate publica se acorda pentru orice activitate care se desfasoara în interesul public general sau al unor colectivitati, „nu în numele unei singure persoane juridice, cum se întâmpla în cazul analizat”. Astfel, pentru solutionarea cererii de utilitate publica a Fundatiei, aceasta trebuie sa se demonstreze ca actioneaza pentru realizarea unui interes public general sau în numele unei colectivitati.  

„Cum cererea în referinta a fost facuta, sau trebuie sa fi fost facuta în numele unei persoane juridice si cum priveste un drept afirmat si nu realizat, nu se poate sustine în acest moment statutul de utilitate publica al Fundatiei care, aflându-se în proces de retrocedare, va suporta inevitabil modificari de regim juridic al patrimoniului apartinând persoanei juridice privita în nume propriu si nu prin prisma unui interes general public sau al unei colectivitati”, se mentioneaza în motivatie.

Reamintim ca Tribunalul Suceava a admis, la mijlocul lunii martie 2007, o cerere a Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina(FBOB) privind retrocedarea unei suprafete de padure si obliga RNP, Directia Silvica Suceava si statul român, prin Ministerul de Finante, sa puna la dispozitia FBOB o suprafata de 166.613 hectare.

Comisia judeteana de fond funciar Suceava, si-a declinat, în data de 7 aprilie 2006, competenta de solutionare a cererii Fundatiei Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei privind restituirea unei suprafete de aproximativ 192 000 de ha de padure motivând ca nu face obiectul Legii 1/2000 a fondului funciar si a Legii 247/2005 a proprietatii.

Potrivit unei note prezentate în sustinerea motivarii, Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a avut, de la înfiintare, doar drept de administrare asupra terenurilor forestiere si nu de proprietate, fiind o fundatie înfiintata de stat.

În anul 2004, unitatile de cult din judetul Suceava au primit în proprietate, potrivit Legii fondului funciar câte 30 de hectare de terenuri cu vegetatie forestiera, suprafata totala cu care Biserica Ortodoxa din Bucovina a fost pusa în posesie fiind de peste 15 000 de hectare. Apoi, în noiembrie 2004, printr-o Ordonanta de Urgenta emisa de fostul Guvern, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a fost împroprietarita cu 90 000 de ha de padure, dar legea de aprobarea a acestei ordonante a fost considerata neconstitutionala de Curtea Constitutionala.

Mai trebuie mentionat ca, în urma unei cereri de constatare a nulitatii absolute a acestei fundatii, formulata de fundatia Pro Fondbis-1946 Semper din Suceava, Judecatoria Suceava a decis anularea actului constitutiv si a statutului fundatiei Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei .