Plata contributiei financiare a Guvernului la fondul de participare JEREMIE este de 100 milioane de euro


Intră acum și în grupul de

Guvernul a adoptat, în ultima sedinta, o ordonanta de urgenta care stabileste cadrul financiar general pentru plata contributiei financiare de catre Guvernul României la fondul de participare JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Resurse europene comune pentru intreprinderile mici si mijlocii), se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.

Noile reglementari sunt necesare pentru a face posibil accesul întreprinderilor mici si mijlocii din România la finantare în cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Implementarea acestui program are scopul de a stimula accesul la finantare pentru întreprinderile mici si mijlocii si dezvoltarea, pe termen lung, a antreprenoriatului si contributia la un mediu de afaceri dinamic.

Plata contributiei financiare a Guvernului la fondul de participare JEREMIE se efectueaza din sumele de prefinantare primite de la Comisia Europeana în vederea asigurarii accesului la finantare pentru întreprinderi mici si mijlocii. Potrivit actului normativ, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de Certificare si Plata, va efectua, în baza Acordului de finantare, plata sumei de 100 milioane de euro catre fondul  JEREMIE intr-un cont deschis de Fondul European de Investitii (FEI), organism desemnat sa administreze acest fond de participare în România.

Prevederile actului normativ sunt aplicabile pe perioada derularii Acordului de finantare dintre Guvernul României si Fondul European de Investitii.

Odata cu aderarea la UE, România dispune de resursele Fondului European de Dezvoltare Regionala si intentioneaza sa aloce o parte a acestor resurse îmbunatatirii accesului la finantare al întreprinderilor mici si mijlocii. La initiativa Comisiei Europene, Fondului European de Investitii si Bancii Europene de Investitii a fost înfiintat fondul de participare JEREMIE în România. Acesta are scopul de a derula o serie de actiuni menite sa optimizeze utilizarea Fondului European de Dezvoltare Regionala pentru îmbunatatirea accesului la finantare al IMM–urilor prin instrumente durabile.  

Având în vedere ca semnarea Acordului de Finantare dintre Guvernul României si Fondul European de Investitii este conditionata de realizarea tuturor actiunilor precedente, este necesara crearea bazei legale care sa permita României plata contributiei financiare la fondul de participare JEREMIE. Primul pas a fost facut anul trecut, prin adoptarea HG nr. 776/2007 privind aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Fondul European de Investitii privind fondul de participare JEREMIE în România, iar cel de-al doilea pas prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern.


Intră acum și în grupul de