LICITATIE PRESTARI SERVICII PENTRU SILVICULTURA


Intră acum și în grupul de

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA  organizeaza :

LICITATIE PRESTARI SERVICII PENTRU SILVICULTURA:
REGENERAREA PADURILOR, PEPINIERE, SOLARII, PRODUCEEA MATERIALULUI FORESTIER DE ÎMPADURIRI
în data de 27.02.2008, ora 12, la sediul unitatii din Suceava, Bdul. 1 Mai nr.6

    Documentatia de atribuire (fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini) se poate procura de la sediul Directiei Silvice Suceava, începând cu data de 18.02.2008, la pretul de 50 lei/exemplar.
Ofertele se vor completa conform modelului din documentatie si vor fi depuse în plic sigilat la secretariatul Directiei Silvice Suceava, împreuna cu documentele specificate în fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.02.2008, ora 10.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Regenerarea Padurilor al Directiei Silvice Suceava , tel. : 0230/217685 


Intră acum și în grupul de