Secretarii din localitati indica termeni legali „din burta” la emiterea documentelor


Intră acum și în grupul de

Prefectul de Suceava, Orest Onofrei, a declarat marti, ca au fost depistate mai multe nereguli în activitatea secretarilor localitatilor din judet, cea mai grava fiind ca la emiterea unor documente indica termeni legali „din burta” pentru a avea acoperire pentru actele respective. Prefectul Onofrei a spus într-o conferinta de presa ca, potrivit Legii 215/2001 privind administratia publica locala, secretarul unitatii administrativ teritoriale asigura transparenta si comunicarea catre  autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a dispozitiilor primarului si ale presedintelui Consiliului Judetean, hotarârilor Consiliului Local, respectiv Consiliului Judetean.

Acesta spune ca acelasi act normativ prevede expres ca dispozitiile primarului se comunica în mod obligatoriu prefectului judetului, în cel mult cinci zile lucratoare de la semnarea lor, subliniind ca în mai multe cazuri secretarii trimit doar de doua ori pe an actele emise de primar sau hotarârile Consiliului Local.

Secretarul comunei Horodniceni a comunicat Prefectului, la data de 21.12.2007, dispozitiile emise de primarul comunei în perioada 26.04.2007 – 27.08.2007, iar la data de 10.01.2008 dispozitiile emise în perioada 27.08.2007 – 15.12.2007.

Precizam ca hotarârile adoptate de Consiliului Local  al comunei Horodniceni adoptate în perioada 27.04.2007-28.11.2007 au fost comunicate Prefectului la data de 21.12.2007, iar cele adoptate în perioada 08.11.2007 – 20.12.2007 la data de 10.01.2008.

La capitolul activitati deficitare se afla si cea a secretarului comunei Cârlibaba, care transmite hotarârile si dispozitiile cu depasirea termenului legal. Precizam ca la comunele Cârlibaba si Bosanci sedintele de consiliu  nu se tin lunar, fiind convocate la mari intervale de timp.

Aceleasi deficiente s-au constatat si în cazul secretarului comunei Moara, care a comunicat Institutiei Prefectului la data de 18.12.2007 hotarârile adoptate de Consiliul Local din data de 22.10.2007,  si a secretarului comunei Mitocu Dragomirnei, care a comunicat Prefectului, la data de 20.12.2007 hotarârile adoptate de Consiliul Local în perioada 27.07.2007 – 30.10.2007, hotarârile adoptate în lunile noiembrie si decembrie nefiind comunicate pâna în prezent.

Motivat de faptul ca, dupa republicarea Legii nr. 215/2001 în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20.02.2007 nu toti secretarii unitatilor administrativ teritoriale  au indicat aceste prevederi legale în preambulul actelor administrative, Prefectul Judetului Suceava a atentionat secretarii comunelor Ciprian Porumbescu, Manastirea Humorului, Calafindesti, Ilisesti, Stroiesti, Radaseni, Pojorîta, Comanesti, Arbore, Iaslovat, Moldova-Sulita, Bunesti, Todiresti, Boroaia, Volovat, Serbauti, Bogdanesti, Horodniceni si Moara sa ia masuri pentru intrarea în legalitate în sensul modificarii preambulului tuturor actelor administrative emise dupa republicarea Legii nr. 215/2001.

S-a constatat ca, primarii si secretarii unitatilor administrativ-teritoriale nu cunosc prevederile Legii nr.188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata, potrivit carora ocuparea functiilor publice vacante se face prin promovare, transfer, redistribuire si concurs, fapt ce a dus la angajarea unor persoane fara concurs.

Din exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative s-a constatat necunoasterea legislatiei muncii si a prevederilor HG nr. 281/1993, procedându-se la angajari fara concurs sau examen, dupa caz, asa cum s-a procedat la Primaria orasului Salcea, precum si la Primariile comunelor Gramesti, Fundu Moldovei, Ciocanesti si Draguseni, sau procedându-se la constituirea unei comisii comune de examen pentru functionari publici si personal contractual.

S-a constatat ca se emit/adopta acte administrative cu termen de intrare în vigoare retroactiv, încalcându-se prevederile art. l din Codul civil si ale art. l5 alin.(2) din Constitutia României, republicata, ( Primariile comunelor Vadu-Moldovei si Fântânele). În legatura cu dispozitiile emise în baza prevederilor Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, s-a constatat faptul ca, în mod frecvent, acestea sunt emise retroactiv, încalcându-se art.15 alin. (2) din Constitutia României si art.1 din Codul civil; acelasi aspect se poate sublinia si la stabilirea dreptului de a beneficia de alocatii complementare si monoparentale; Vadu-Moldovei.

Necunoasterea Legii nr. 215/2001, republicata:

a)   Desi potrivit prevederilor art. 57 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, viceprimarul este subordonatul primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atributiile sale, primarul comunei Paltinoasa, prin Dispozitia nr. 251/2007, avizata pentru legalitate de secretarul comunei a delegat atributiile sale, pe perioada concediului de odihna, consilierului sau personal, motiv pentru care s-a solicitat revocarea actului administrativ.

b) Desi, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr, 215/2001, republicata, convocarea Consiliului Local se face în scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile înaintea sedintelor ordinare sau cel putin 3 zile înaintea sedintelor extraordinare, s-a constatat ca secretara comunei Veresti nu a respectat acest termen, fiind atentionata în acest sens..

c) Precizam ca art. 55 alin. (1) litera (a) din Legea nr. 215/2001, republicata, prevede expres ca, Consiliul Local se dizolva de drept în cazul în care acesta nu se întruneste timp de doua luni consecutive, la alin. (2) al aceluiasi articol prevazându-se ca primarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau orice persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin. (1). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea Consiliului Local. Hotarârea instantei este definitiva si se comunica prefectului.

Ca urmare a exercitarii controlului de legalitate,  motivat de faptul ca nu au convocat lunar Consiliul Local, în sedinte ordinare,  s-a procedat la atentionarea unui numar de 29 primari (Balaceana, Ciprian Porumbescu, Dumbraveni, Frasin, Granicesti, Mitocu Dragomirnei, Musenita, Breaza, Burla, Bogdanesti, Cornu Luncii, Dragoiesti, Forasti, Fundu Moldovei, Galanesti, Gramesti, Slatina, Saru Dornei, Valea Moldovei, Bosanci, Veresti, Zvorîstea, Hantesti, Patrauti, Siminicea, Straja, Ulma, Volovat, Cârlibaba).

d) Desi potrivit prevederilor art. 30 alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, validarea alegerii consilierilor se face de catre judecatoria în raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala, de catre un judecator desemnat de presedintele instantei, consiliile locale ale comunelor Radaseni si Boroaia  au validat mandatele de consilieri locali prin hotarâre, motiv pentru care s-a solicitat revocarea actelor administrative emise cu încalcarea legii.

e)  La consiliile locale ale comunelor Bosanci, Rîsca, Siminicea si Putna s-a constatat faptul ca sunt aprobate mai multe procese-verbale la începutul unei sedinte, încalcându-se prevederile art.42 alin. (5) din Legea nr.215/2001, republicata, aspect sesizat în dispozitia de convocare a Consiliului Local, în sedinta de lucru.  

Actul administrativ trebuie redactat cu respectarea tehnicilor juridice prin care i se atribuie acestuia claritate, concizie si eficienta, fiind supus regimului juridic specific, adica regulilor de forma si fond stabilite prin acte normative superioare si exterioare, reguli care trebuie respectate sub sanctiunea nulitatii. Legalitatea actului administrativ presupune deci respectarea tuturor conditiilor cerute de lege pentru valabilitate si oportunitate. Având în vedere ca actele administrative sunt emise de autoritati ale administratiei în regim de putere publica, trebuie sa îmbrace forma scrisa pentru validitate, proba drepturilor si obligatiilor nascute din cuprinsul sau, publicitate si control.

În legatura cu tehnica de redactare a actelor administrative s-a constatat ca, la comunele Draguseni, Fântânele, Vatra Moldovitei, Siminicea ,Panaci, Horodniceni si Veresti nu se respecta conditiile de forma ale acestora, secretarii acestor unitati administrative fiind atentionati în acest sens.

În cazul actelor administrative prin care se solutioneaza notificarile formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicata s-a constatat ca aceste acte administrative nu sunt redactate potrivit modelelor aprobate prin HG nr. 250/2007.

În cursul anului 2007, în cadrul celor 6 sedinte la care au fost convocati secretarii unitatilor administrativ-teritoriale  si primarii  s-a analizat activitatea desfasurata de catre acestia si  s-au  facut  instruiri  cu privire la actele normative aparute si care au impact asupra autoritatilor. Tot  cu aceste ocazii s-au stabilit masuri pentru intrarea în legalitate acolo unde a fost cazul .


Intră acum și în grupul de