A fost semnat acordul de finantare privind programul JEREMIE

În data de 18 februarie 2008, ora 15, la sediul Ministerului Economiei si Finantelor, a avut loc semnarea Acordului de finantare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, si Fondul European de Investitii (FEI), privind programul JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Resurse europene comune pentru întreprinderile mici si mijlocii) în România.

Acordul de finantare a fost semnat din partea Guvernului României de catre Varujan Vosganian, Ministrul Economiei si Finantelor, iar din partea FEI, de catre Francis Carpenter, director executiv.

Acordul de finantare reglementeaza colaborarea cu FEI în ceea ce priveste implementarea programului JEREMIE în România, convenita în baza Memorandumului de întelegere semnat în data de 23 ianuarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Fondul European de Investitii, aprobat si publicat prin Hotarârea Guvernului nr.776/2007.

Prin acest Acord de finantare, FEI este numit unic manager al programului JEREMIE în România, urmând ca aceasta institutie sa asigure administrarea a 100 mil. EUR din sumele de prefinantare primite de la Comisia Europeana din contributia Fondurilor Structurale si de Coeziune la programele operationale, mai precis, din fondurile Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” în vederea implementarii domeniului major de interventie „Accesul Întreprinderilor Mici si Mijlocii la finantare” din cadrul axei prioritare 1 – „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”.

Instrumentul financiar JEREMIE constituie o serie de actiuni coerente menite sa optimizeze utilizarea fondurilor europene pentru îmbunatatirea accesului la finantare al IMM-urilor prin instrumente financiare de tipul schemelor de garantare si contragarantare, fonduri de capital de risc si microcreditare. Produsele financiare vor fi oferite prin programul JEREMIE în conditii de piata, încurajându-se astfel initiativa privata.

Prin instrumentul JEREMIE se va asigura un acces mai bun la finantare pentru IMM-uri, contribuindu-se în mod semnificativ la stimularea antreprenoriatului, cresterea competitivitatii întreprinderilor si crearea de noi locuri de munca.

Autoritatea de Management care coordoneaza Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” va colabora direct cu FEI în vederea implementarii eficiente a operatiunilor, cu respectarea reglementarilor nationale si europene aplicabile.