Muzeul Bucovinei și Muzeul Național din Liechtenstein realizează un proiect comun de schimb de experiență

Muzeul Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Național din Liechtenstein, implementează în proiectul ”Să ne cunoaștem muzeele – schimb de experiență și bune practici”, anunță instituția muzeală suceveană, proiectul fiind finanțat din Granturi SEE și Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului  Asistență Tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național – Măsura II: ARII PRIORITARE – Cooperare Culturală din Fondul pentru Relații Bilaterale, valoarea grantului acordat fiind de 58.490 lei.

 muzeul de istorie

Sursa citată arată că obiectivele proiectului vizează dezvoltarea cooperării europene în domeniul culturii, prin crearea și consolidarea de relații de cooperare și cunoaştere reciprocă, între instituţiile de cultură de profil muzeistic, din România și Liechtenstein.

Transfer de cunoştinţe, schimb de experiență şi bune practici, în domeniul muzeal, prin organizarea de vizite de studiu, la Suceava și Vaduz, între specialiști din Muzeul Bucovinei și Muzeul Național Liechtenstein.

 

muzeul-national-liechtenstein
Sursa foto http://www.bodensee.eu/

În cadrul proiectului, în perioada 4 – 11 decembrie 2016 vor fi organizate la sediul muzeelor partenere,din Suceava și Vaduz, două vizite de studiu ale specialiștilor din muzee, privind conservarea și eficientizarea managementului muzeal. Acţiunea va favoriza întărirea relaţiilor bilaterale între Muzeul Bucovinei și Muzeul Național din Liechtenstein, crearea unei reţele de comunicare şi relaţionare între actorii culturali implicați și strângerea de relaţii de colaborare profesionaleîntre specialiştii din muzee, domeniul vizat fiind instituția muzeală și patrimoniul cultural muzeal.

Astfel, șapte specialiști din muzee, din România și Liechtenstein, informaţi privind conservarea și valorificarea patrimoniului muzeal și activitatea instituției muzeale și va fi organizat un schimb de experiență organizatcudouă vizite de studiu desfășurate la muzeele din Suceava și Vaduz, transfer de cunoştinţe şi de know-how în conservarea patrimoniului și utilizarea tehnicilor digitalemonitorizare depozite de colecții, digitizare patrimoniu mobil, dezvoltarea audienței publicului – proiecte cultural educative și managementul cultural al colecțiilor și muzeelor și realizarea unei rețele muzeale de cooperare europeană bilaterală creată între operatorii culturali implicaţi, Muzeul Bucovinei și Muzeul Național Liechtenstein.