Directia Silvica Suceava organizeaza CONCURS pentru ocuparea unor posturi vacante

Directia Silvica Suceava
organizeaza
în data de 26 martie 2008, ora 10, la sediul sau,
CONCURS pentru ocuparea unor posturi vacante la subunitatile din subordinea directiei, dupa cum urmeaza:

• 1 post contabil sef O.s. Dolhasca;
• 1 post inginer silvic O.s. Marginea;
• 1 post maistru de vânatoare la O.s. Crucea;
• 1 post sef district drumuri forestiere la S.E.M.L. Câmpulung Moldovenesc;
• 1 post tehnician sef district silvic O.s. Brodina;
• 8 posturi padurar: O.s. Falcau (2), Herghelia Lucina, O.s. Brodina, O.s. Malini, O.s. Patrauti si O.s. Falticeni (2);

Conditii de participare la concurs:

  Pentru contabil sef:

• Studii superioare de specialitate de lunga durata absolvite cu diploma  de licenta;
• 5 ani vechime minima în specialitate;
• Cunostinte de operare pe calcul
• Cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Pentru inginer silvic:

• Studii superioare de specialitate de lunga durata ( inginer silvic) absolvite cu diploma de licenta;
• Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: inginer silvic debutant.

Pentru maistru de vânatoare:

• Studii superioare de specialitate de scurta durata;
• Absolvent al scolii tehnice silvice de 2 ani;
• Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: subinginer silvic gradatia III sau tehnician silvic gradatia

   Pentru tehnician sef district silvic:

• Absolvent al scolii tehnice silvice de 2 ani;
• Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: tehnician silvic gradatia I.

Pentru sef district drumuri forestiere:

• Absolvent al învatamântului mediu de specialitate;
• 5 ani vechime minima în specialitate.

Pentru padurar:

• Absolvent al liceului silvic sau al scolii profesionale silvice;
• Gradul profesional minim pentru ocuparea functiei: padurar debutant.

Concursul se va desfasura potrivit Metodologiei prevazuta în Anexa nr.11 la Contractul Colectiv de Munca al R.N.P. – Romsilva  nr. 2742/2007 si va consta în proba scrisa si interviu.
Sunt admisi la proba interviu numai candidatii care obtin cel putin nota 5 (5 puncte) la proba scrisa.
Înscrierile se pot face la secretariatul Directiei Silvice Suceava, pâna la data de 21 martie 2008, ora 13, depunând urmatoarele documente:

a. cerere prin care solicita aprobarea conducatorului unitatii pentru participarea la verificarea organizata pentru ocuparea postului vacant respectiv;

b. curriculum vitae (conform model din H.G. nr. 1021/25.06.2004);

c. diploma ce atesta studiile prevazute la conditiile de participare (original si copie);

d. carnet de munca (copie);

e. certificat de cazier judiciar eliberat în luna martie (original);

f. buletin (carte) de identitate (original si copie);

g. recomandare de la ultimul loc de munca din care sa rezulte profilul profesional si moral.

Se anexeaza tematica si bibliografia pentru concurs.
 

 

loading...