TPL SA va deveni singurul operator de transport public local în municipiul Suceava

Primăria Suceava pregătește documentația suport pentru cererea de finanțare prin care va fi solicitată finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene în vederea implementării unui proiect prin care să fie achiziționate 40 de autobuze electrice.

Potrivit viceprimarului Lucian Harșovschi, în prezent majoritatea autobuzelor de mare capacitate utilizate în municipiul Suceava prezintă un grad pronunțat de uzură, având fiecare peste 900 000 de kilometri parcurși și este necesară achiziționarea de noi mijloace de transport care să înlocuiască actualele autobuze de mare capacitate și, totodată, construirea și dotarea unei hale pentru întreținerea parcului de autobuze.

Harșovschi a arătat  că o oportunitate de finanțare a acestor investiții este Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, care oferă finanțare pentru reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții  bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă prin care se pot finanța investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban,  modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport electric public, modernizarea și reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric, îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun, realizarea de sisteme de e-ticketing pentru călători, construirea, modernizarea, reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație şi exploatare a rețelei de transport.

Lucian Harsovschi (3)

Viceprimarul Lucian Harșovschi a explicat că pentru accesarea de fonduri europene, o primă condiție este existența unui contract de servicii publice care să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, iar unica soluție posibilă la această dată este delegarea gestiunii serviciului de transport public local în municipiu firmei  TPL S.A.

„Existența unui singur transportator care să presteze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava va asigura integrarea tarifară și va simplifica procedurile de acordare a diferențelor de tarif și a compensațiilor legale”, a arătat viceprimarul, menționând că atribuirea contractului de delegare a gestiunii se face direct, fără procedura de licitație publică.

El a mai spus că prin decizia de joi a CL Suceava, actualul contract aflat în derulare va fi modificat, iar TPL SA nu va mai primi, de la 1 ianuarie 2017 subvenții de la municipalitate ci compensații, care nu pot depăși, anual suma de un milion de euro.

Harșovschi a spus că în municipiu Suceava activează patru operatori privați pe patru trasee cu 27 de mijloace de transport în comun.

În prezent, TPL Suceava are un parc format din 30 de autobuze de mare capacitate care circulă pe rutele cele mai aglomerate, dar și 10 minibuse pentru traseele mai puțin solicitate.

Totodată, până la 1 ianuarie 2018, când TPL SA va deveni singurul operator de transport public local în municipiul Suceava, actualii prestatori privați de transport public complementar își vor înceta activitatea pe raza municipiului.

Consilierii locali suceveni au votat joi un proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate către SC Transport Public Local SA Suceava.