DSJ Suceava lanseaza un concurs pentru cofinantarea proiectelor in cadrul “Programului de sprijinire a activitatii sportive din judetul Suceava”

Directia pentru Sport a Judetului Suceava lanseaza un concurs pentru cofinantarea proiectelor în cadrul „Programului de sprijinire a activitatii sportive din judetul Suceava”, pe anul 2008.

În baza legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a ordinului 130/2006 al presedintelui ANS privind finantarea neramburasabila din fonduri publice a proiectelor  cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene, DSJ, în calitate de autoritate contractanta, acorda finantare nerambursabila pentru activitati care corespund scopului programelor sportive de utilitate publica. Astfel, pentru „Promovarea sportului de performanta”, suma aprobata pentru 2008 este de 70.000 lei, iar pentru programul „Sportul pentru toti”, suma aprobata este de 30.000 lei.

Propunerile de proiecte au ca data-limita ziua de 26 martie 2008, iar solicitarea finantarii nerambursabile se va face în conformitate cu prevederile Ordinului 130/2006 al presedintelui ANS, privind finantarea neramburasabila din fonduri publice a proiectelor  cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene.

Solicitantii vor depune documentatia prevazuta la secretariatul DSJ Suceava, în doua exemplare, pe suport de hârtie în plicuri sigilate si stampilate, iar evaluarea si selectia cluburilor sportive de drept privat si a asociatiilor pe ramura de sport judetene se va face de catre comisia de evaluare si selectare constituita prin decizia directorului executiv al DSJ Suceava.

DSJ Suceava va da publicitatii lista proiectelor selectate si va comunica beneficiarului rezultatul selectiei, dupa aprobarea proiectelor selectate pentru finantare.

loading...