Două cadre didactice universitare ale USV, selectate în Consiliul Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior

Două cadre didactice universitare de la Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava au fost selecţionate de MENCŞ pentru a face parte din Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză în Învăţământul Superior.

Într-un comunicat de presă al USV se precizează că  în urma procesului de selecție efectuat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în perioada noiembrie – decembrie 2016, a fost aprobată componența Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior (CNSPIS).

Astfel, prof. univ. dr. Mihai Dimian și conf. univ. dr. Ovidiu-Aurel Ghiuță, cadre didactice ale Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, au fost selectați ca membri ai CNSPIS. “Acest consiliu național este format din 17 cadre didactice universitare din țară și străinătate și are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieţei muncii”, se mai arată în comunicatul USV.

(Liliana Bujdei)