Muzeografi din Cernauti instruiti la Suceava, printr-un proiect PHARE

În cadrul proiectului „Pastrarea si valorificarea patrimoniului cultural mobil din Bucovina”, proiect finantat de Uniunea Europeana, prin finantare PHARE, în cadrul Programului de Vecinatate România-Ucraina 2004-2006, Componenta PHARE CBC 2005, în perioada 24 martie- 18 aprilie se vor desfasura cursuri de informare si instruire teoretica si practica, cursuri ce urmaresc realizarea unui transfer de experienta si know-how în domeniul conservarii si restaurarii, între participantii la cursuri – 8 angajati ai Muzeului Regional Cernauti si specialistii Complexului Muzeal Bucovina.