Primarii din Iacobeni și Siminicea au demisionat din funcție. Atribuțiile vor fi preluate de viceprimari

Prefectul de Suceava, Constantin Harasim, a emis două ordine de încetare a mandatelor primarului comunei Iacobeni, Angelica Fădor, care a demisionat fiind aleasă deputat din partea PNL și a primarului comunei Siminicea, Sergiu Pașniciuc, care a demisionat din motive personale.

În aceste condiții, după alegerile locale din iunie, patru primari aleși și-au pierdut mandatele după ce Virgil Saghin din Vatra Moldoviței și Brăduț Avrămia din Forăști, au fost destituiți fiind găsiți, definitiv, în conflict de interese.

Prefectura Suceava a anunțat că având în vedere adresa secretarului comunei Iacobeni prin care se înaintează demisia scrisă a doamnei Fădor Angelica, primarul comunei Iacobeni, aceasta optând pentru calitatea de deputat în Parlamentul României, referatul secretarului unităţii administrativ teritoriale, cât şi procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei Iacobeni din data de 27.12.2016, prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 557/ 28.12.2016 s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Iacobeni, judeţul Suceava, a doamnei Fădor Angelica, ca urmare a demisiei.

Pe durata vacanţei funcţiei de primar al comunei Iacobeni atribuţiile ce îi sunt conferite primarului prin lege vor fi exercitate de drept de către viceprimarul comunei Iacobeni, judeţul Suceava, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei.

Totodată în urma adresei secretarului comunei Siminicea prin care se înaintează demisia scrisă a domnului Paşniciuc Sergiu, primarul comunei Siminicea, referatul secretarului unităţii administrativ teritoriale şi procesul verbal al şedinţei Consiliului Local al comunei Siminicea din data de 30.12.2016, prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 561 din 30.12.2016 s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Siminicea, judeţul Suceava, a domnului Paşniciuc Sergiu, ca urmare a demisiei.

De asemenea, pe durata vacanţei funcţiei de primar al comunei Siminicea, judeţul Suceava, atribuţiile ce îi sunt conferite primarului prin lege vor fi exercitate de drept de către viceprimarul comunei Siminicea, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei, anunță Prefectura Suceava.