Proiect de reducere a poluarii cu nitrati


Intră acum și în grupul de

50 de milioane de euro vor fi cheltuiti, începând cu luna aprilie, pentru reducerea poluarii cu nitrati, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”, se precizeaza într-un comunicat al Biroului de presa al Guvernului.

Secretarul de stat, Lucia Ana Varga, a clarificat, în cadrul unei întâlniri cu delegatia Bancii Mondiale, desfasurate la sediul MMDD, ultimele aspecte privind demararea proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”.

În vederea reducerii poluarii cu nitrati si pentru sprijinirea investitiilor si asistentei tehnice necesare pentru implementarea Directivei Nitrati a UE, MMDD demareaza, începând cu luna aprilie a acestui an, proiectul „Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti”.

Proiectul, în valoare de 50 de milioane de Euro, finatat de Guvernul României printr-un împrumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, va fi implementat în perioada 2008 – 2013.  

Obiectivele generale urmarite în cadrul acestui proiect constau în:

-realizarea unor platforme pentru colectarea gunoiului de grajd si a gunoiului menajer;

-lucrari de reabilitare a pasunilor;

-plantarea de perdele vegetative pentru protectia cursurilor de apa;

-reabilitarea sau extinderea sistemelor de canalizare si tratare a apelor uzate în zone în care poluarea este iminenta;

-promovarea aplicarii Codului de bune practici agricole.

În paralel cu aceste investitii de mediu, tot în cadrul acestui proiect va fi întarita capacitatea MMDD, Administratiei Nationale “Apele Române” si a altor institutii, de la nivel national sau judetean, implicate în implementarea Directivei Nitrati, în scopul monitorizarii calitatii apei si urmaririi implementarii planurilor de actiune, pentru protectia resurselor de apa împotriva poluarii cu nutrienti.

„Reducerea poluarii cu nitrati a resurselor de apa din tara noastra reprezinta o conditie esentiala, atât pentru atingerea starii bune a apei cât, mai ales, pentru îmbunatatirea conditiilor de viata si mentinerea sanatatii populatiei”, a declarat Lucia Ana Varga, secretar de stat în cadrul MMDD.

În România, au fost inventariate 251 de localitati, din 34 de judete si 10 bazine hidrografice, unde exista surse de nitrati provenite din activitatile agricole, în apele subterane si de suprafata.

Cele mai multe localitati afectate de acest tip de poluare se gasesc în judetele: Iasi (30 localitati), Arges (23 localitati), Suceava (18 localitati), Neamt (15 localitati) si Timis (14 localitati).

În prima etapa a desfasurarii proiectului, vor fi elaborate studii de fezabilitate, pentru alimentari cu apa, canalizare si tratarea apelor menajere uzate, în 91 din cele 251 de localitati.

În 11 dintre cele 91 de comune vor fi create centre de demonstrare si instruire, pentru a servi ca baza pentru implementarea proiectului si în celelalte zone vulnerabile la poluarea cu nitrati.


Intră acum și în grupul de