DISPOZITIE privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava

ROMÂNIA

JUDETUL SUCEAVA

MUNICIPIUL SUCEAVA

                                                                                PRIMAR

 

                                   DISPOZITIE

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 9 aprilie 2008

 

Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

 

În baza prevederilor art.39 alin.2 si 3 si art. 68 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

 

                                   DISPUN:

 

Articol unic: Este convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 9 aprilie 2008, ora 14 în sala de sedinte a Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 50, cu urmatorul proiect de ordine de zi:

1.         Proiect de hotarâre privind aprobarea darii în administrare catre Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, pe perioada functionarii acesteia, a unor suprafete de teren, proprietate a municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.

 

   Nr.1044                           PRIMAR                          Avizat pentru legalitate

din 7.04.2008                    ION LUNGU                Secretar municipiu
                                                                              Jr. IOAN CIUTAC

loading...