Studenții aleg USV pentru apropierea de casă, resurse, dotare și prestigiu în timp ce în alegerea facultății elementul decisiv e găsirea unui loc de muncă-studiu


Intră acum și în grupul de

Studenții care studiază la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava au ales această universitate pentru că e aproape de casă, pentru resursele și dotarea pe care o are, dar și pentru prestigiu în timp ce pentru alegerea facultății elemntul decisiv este găsirea unui loc de muncă, relevă un studiu efectuat de USV în rândul studenților din primul an.

Potrivit unui comunicat de presă, în vederea eficientizării relațiilor dintre oferta academică și așteptările studenților, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a realizat un studiu cu privire la factorii psihologici şi sociali care au condus la alegerea programelor pe care ea le oferă.

„Cunoaşterea principalelor motive care stau la baza orientării academice, a orizontului de așteptări şi a modalităților de rezolvare a potenţialelor dificultăţi de ordin personal sau de învățare ale studenţilor de anul I constituie baza unei analize obiective a mediului academic, iar rezultatele pot fi utilizate pentru a lua cele mai bune decizii în ceea ce privește marketingul universitar”, se arată în comunicat.

 

Potrivit studiului, printre motivele pentru care absolevenţii de liceu aleg să studieze la universitatea suceveană sunt apropierea de casă, resursele de care dispune USV, incluzând aici şi resursa umană, dotarea universității, prestigiul ei și implicarea în viața comunității locale.

În ceea ce privește alegerea facultății, studenții au în vedere mai multe aspecte, de la relevanța domeniului de studiu, competenţe pe care le poate obține la sfârșitul ciclului universitar, dar și viitoarea profesie și ancorarea acesteia pe piaţa muncii.

„Găsirea unui loc de muncă este un element decisiv în alegerile și opțiunilor studenților”, se arată în comunicat.

Potrivit aceluiaşi studiu, în cazul unor dificultăţi în procesul de învăţare, studenții apelează la resursele pe care le pune la dispoziție USV -profesori, colegi, Centrul de Consilier și Orientare în Carieră(CCOC)-în timp ce pentru problemele de ordin personal, ei preferă să valorifice reţeaua socială personală, respectiv familia,  prietenii sau colegii, dar și asistența de specialitate CCOC.

Universitatea Suceava pune la dispoziția studenților cadrul instituțional necesar pentru depășirea diferitelor probleme pe care le pot întâmpina în viața de student, se mai menționează în comunicat.

Totodată, analiza răspunsurilor la întrebarea deschisă care a vizat așteptările studenților de anul I a evidenţiat faptul că prim-planul așteptărilor acestora se referă la acumularea de cunoștințe, dezvoltarea competenţelor specifice profesiei şi dezvoltarea personală.

 

La acest studiu, aplicat de Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava, a participat un eşantion reprezentativ de 409 studenţi înmatriculaţi în anul I (2016 – 2017).


Intră acum și în grupul de