Şapte candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de inspector şcolar în cadrul ISJ Suceava

ISJ Suceava a publicat lista candidaţilor ale căror dosare de înscriere au fost validate pentru participarea la concursul de ocupare a unor posturi vacante de inspector şcolar în domeniul curriculumului şi inspecţiei şcolare, respectiv în domeniul managementului.

Astfel, pentru concursul de ocupare a celor două posturi/norme de inspector şcolar pentru limba şi literatura română s-au înscris Isabel Giorgiana Vintilă şi Luminiţa Angela Sehlanec, pentru postul de inspector şcolar pentru învăţământul şcolar s-a înscris Laurentie Şpac, pentru postul de inspector şcolar pentru religie s-a înscris Bogdan Mihai Hrişcă, pentru postul de inspector şcolar pentru ştiinţe socio-umane s-a înscris Ioan Cezar Anuţei, pentru postul de inspector şcolar pentru biologie şi pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie s-a înscris Carmen Cristina Sima, pentru postul de inspector şcolar pentru managementul instituţional şi pentru minorităţi naţionale s-a înscris Cristina Maria Albu.

Conform listei posturilor vacante de inspector şcolar publicate de ISJ Suceava, pentru limba şi literatura română sunt scoase la concurs două posturi de inspector şcolar, pentru învăţământul primar un post de inspector şcolar, pentru religie-1 post, în timp ce pentru biologie, socio-umane, pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie, pentru managementul instituţional şi pentru minorităţi naţionale câte o jumătate de normă.

Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector şcolar în cadrul ISJ Suceava a fost între 19 şi 24 aprilie 2017.

Concursul constă în cinci probe, primele două probe, cea a evaluării Curriculumului vitae şi proba scrisă, vor avea loc în data de 9 mai 2017, în timp ce inspecţia specială la clase, evaluarea probei practice şi evaluarea probei de interviu sunt prevăzute să se desfăşoare în perioada 10-12 mai 2017.

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector şcolar, candidaţii înscrişi la concurs trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, printre care enumerăm: să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master, să fie cadru didactic titular cu contract de muncă încheiat pe perioadă în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar, să fi obţinut în ultimii cinci ani calificativul “foarte bine”, să nu fi fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs.

Totodată, candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical, să nu fi suferit vreo condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni, să fie membri ai Corpului naţional de experţi, etc.

(Liliana Bujdei)