Sesiune de instruire pentru directorii celor 64 colegii tehnice, grupuri scolare, Scoli de Arte si Meserii

Directorii unitatilor de învatamânt profesional si tehnic si partenerii economici ai acestora din judetul Suceava sunt asteptati joi , 15.05.2008 , orele 12, la sala de festivitati a Colegiului Tehnic „ Petru Musat” Suceava, unde va avea loc o sesiune de formare organizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului  si Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic – Organismul Intermediar POSDRU.

Potrivit inspectorului scolar de specialitate din cadrul ISJ Suceava, Mirozina Sahlean, tematica abordata este informarea potentialilor beneficiari referitor la oportunitatile de finantare , precum si la modalitatile de accesare a asistentei financiare din Fondul Social European în cadrul POS DRU 2007 – 2013, domeniile majore de interventie destinate educatiei si formarii profesionale initiale si continue.

La sesiunea de formare vor participa directorul scolii si un partener economic, din cele 64 colegii tehnice, grupuri scolare, Scoli de Arte si Meserii.

Formarea  va fi realizata de experti de la Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic – Organismul Intermediar POSDRU si Agentia de Dezvoltare Nord – Est Piatra Neamt.

Mirozina Sahlean mai precizeaza ca, potrivit informatiilor primite de la MECT si Agentia de Dezvoltare Nord – Est Piatra Neamt, finantarea din Fondul Social European în cadrul POS DRU- Domeniul Major de Interventie 2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa, se pot depune proiecte pentru Programe de învatare la locul de munca pentru elevi ( stagii de practica la potentialii angajatori, incluse în planul de învatamânt), Elaborare / actualizare / avizare de Curriculum în Dezvoltare Locala ( CDL), Servicii de consiliere si orientare scolara, Dezvoltarea parteneriatelor între scoli si potentiali angajatori, Monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii, Activitati inovatoare în vederea îmbunatatirii tranzitiei de la scoala la viata activa ( exemplu – Firma exercitiu).

Propunerile de proiecte se pot depune pâna în data de 29.08.2008.