Toţi cei şapte candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de inspector şcolar în cadrul ISJ Suceava au promovat examenul


Intră acum și în grupul de

Toţi cei şapte candidaţi ale căror dosare au fost validate pentru participarea la concursul de ocupare a unor posturi vacante de inspector şcolar în domeniul curriculumului şi inspecţiei şcolare, respectiv în domeniul managementului, au promovat examenul.

ISJ Suceava a publicat listele cu rezultatele finale obţinute de candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector şcolar, care a constat în cinci probe, primele două probe, cea a evaluării Curriculumului vitae şi proba scrisă, desfăşurându-se în 9 mai 2017, în timp ce inspecţia specială la clase, evaluarea probei practice şi evaluarea probei de interviu au avut loc în perioada 10-12 mai 2017.

Astfel, candidatul înscris la concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar pentru Religie- Bogdan Mihai Hrişcă a promovat cu media finală 9,33, candidatul pentru ocuparea funcţiei de inspector pentru Biologie şi Monitorizarea programelor privind accesul la educaţie- Carmen-Cristina Sima a promovat cu media finală 9,34, pentru cele două posturi de inspector pentru Limba şi literatura română au candidat Isabel Vintilă, care a promovat concursul cu media 9,30, şi Angela Sehlanec, ce a promovat examenul cu media finală 8,99.

La funcţia de inspector şcolar pentru Socio-umane a candidat Cezar Ioan Anuţei promovând concursul cu media finală 8,94, pentru postul de inspector şcolar pentru Învăţământ primar a candidat Laurentie Şpac, care a promovat examenul cu media finală 9,54, iar pentru postul de inspector şcolar pentru Minorităţi şi Management instituţional a candidat Cristina Maria Albu, care a promovat concursul cu media finală 9,55.

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor de inspector şcolar, candidaţii înscrişi la concurs trebuiau să îndeplinească mai multe condiţii, printre care enumerăm: să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată cu diplomă de licenţă sau al ciclului II Bologna cu diplomă de master, să fie cadru didactic titular cu contract de muncă încheiat pe perioadă în învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, cu vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învăţământul preuniversitar, să fi obţinut în ultimii cinci ani calificativul “foarte bine”, să nu fi fost sancţionat disciplinar în aceeaşi perioadă, până la înscrierea la concurs.

Totodată, candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical, să nu fi suferit vreo condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni, să fie membri ai Corpului naţional de experţi, etc.
Conform listei posturilor vacante de inspector şcolar publicate de ISJ Suceava, pentru limba şi literatura română au fost scoase la concurs două posturi de inspector şcolar, pentru învăţământul primar un post de inspector şcolar, pentru religie-1 post, în timp ce pentru biologie, socio-umane, pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie, pentru managementul instituţional şi pentru minorităţi naţionale câte o jumătate de normă.

(Liliana Bujdei)


Intră acum și în grupul de