ISJ Suceava: 564 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar scoase la Concursul de Titularizare din 2017

Un număr de 564 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar din judeţul Suceava sunt scoase la Concursul de Titularizare din acest an, doar 82 dintre acestea sunt titularizabile, având o viabilitate mai mare de patru ani, iar proba scrisă a examenului urmează să aibă loc în data de 12 iulie 2017.

Inspectorul şcolar general adjunct al judeţului Suceava, Cristian Cuciureanu, a declarat, miercuri, pentru NewsBucovina, că la concursul de Titularizare din acest an sunt scoase la concurs 564 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, din care 100 de posturi sunt rezervate şi 464 sunt vacante, iar din totalul posturilor vacante 82 sunt titularizabile, având o viabilitate de cel puţin patru ani şi 382 de posturi au o viabilitate mai mică de patru ani.

El a spus că din cele 82 de posturi cu viabilitate mai mare de patru ani, 36 sunt în mediul rural şi 46 sunt în mediul urban.

Din totalul posturilor titularizabile, cele mai multe, 16,  sunt la educatori, 11- matematică, 6- învăţători, câte 4 posturi sunt la disciplinele educaţie fizică şi sport, la educaţie fizică şi sport- pregătire sportivă de specialitate, la fizică, la educatoare/educator; institutor pentru învăţământul special preşcolar; profesor pentru învăţământul special preşcolar, pregătire- instruire practică(transporturi/conducerea autovehiculelor), câte două posturi sunt la informatică, limba engleză, limba germană, matematică-fizică, profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, iar câte un post la disciplinele arhitectură, armonie, biologie, cenaclu literar, chimie-fizică, educaţie vizuală, electronică şi automatizări, foto-cineclub, geografie, muzică instrumentală, muzică vocal-instrumentală, religie ortodoxă, tapiserie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor(TIC), pregătire instruire practică- alimentaţie publică şi turism/ alimentaţie publică, pregătire instruire practică- electronică şi automatizări, pregătire instruire practică- estetică şi igiena corpului omenesc/asistenţă medicală generală şi pregătire instruire practică-mecanică.

Înscrierea candidaţilor suceveni la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 12 iulie 2017 are loc în trei centre de înscriere, în perioada  16-22 mai.

Potrivit ISJ Suceava, în judeţul Suceava sunt prevăzute trei centre de înscriere la Colegiul Tehnic “Al.I.Cuza” Suceava unde se pot înscrie candidaţii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de educatoare, învăţători, profesori de istorie, geografie, limba şi literatura română şi limbi moderne şi materne, la Colegiul Tehnic”Petru Muşat” Suceava se pot înscrie candidaţii pentru ocuparea posturilor didactice pentru disciplinele biologie, fizică, chimie, matematică şi discipline tehnice, iar la sediul ISJ Suceava se pot înscrie candidaţii pentru ocuparea posturilor didactice pentru disciplinele arte, educaţie fizică, informatică, religie, posturi din palatele şi cluburile copiilor, din cluburile şcolare, din învăţământul special, discipline socio-umane, etc.

Potrivit Calendarului Concursului naţional de ocupare a posturilor posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 12 iulie 2017, înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2017, la centrele de înscriere stabilite, are loc în perioada 16-22 mai 2017, iar verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar este prevăzută pentru perioada 17-24 mai 2017.

 Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului va avea loc în perioadele: 23-29 mai 2017, 6-10 iulie 2017 (la IȘJ Suceava, camera 1) pentru absolvenții promoției 2017/ absolvenţii 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă este prevăzută pentru 29 mai 2017, iar organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă vor avea loc în perioada 30 mai-30 iunie 2017.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 12 iulie 2017, iar  afişarea rezultatelor este prevăzută pentru 18 iulie 2017, în timp ce înregistrarea contestațiilor la ISJ și transmiterea acestora la centrele de evaluare vor avea loc în intervalul 18-19 iulie 2017 şi  rezolvarea contestațiilor se va realiza între 20-24 iulie 2017.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 25 iulie 2017, iar repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare va avea loc în data de 26 iulie 2017.

Reamintim că la concursul de Titularizare din anul 2016 au fost scoase la concurs 603 posturi didactice/catedre vacante/rezervate, din care 94 erau titularizabile, având o viabilitate de cel puţin patru ani, iar 509 posturi aveau o viabilitate mai mică de patru ani.

(Liliana Bujdei)