Peste 750 de candidaţi suceveni înscrişi şi validaţi pentru Concursul de Titularizare în învăţământul preuniversitar din acest an

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, inspectorul şcolar Cezar Anuţei, a declarat, marţi, pentru NewsBucovina că Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din acest an s-au înscris şi au fost validaţi 758 de candidaţi care concurează pentru cele 564 de posturi didactice/catedre vacante/ rezervate din învăţământul sucevean.

Anuţei a spus că la învăţători s-au înscris 121 de candidaţi, la educatori 112, la disciplina limba română-103, la educaţie fizică-69, la limba engleză-52, la matematică-46, la geografie-26, la psihopedagogie specială-26 de candidaţi, la istorie-24, la biologie-18, la limba franceză-17, la religie-13, la mecanică-12, la chimie, alimentaţie publică şi consiliere şcolară câte 9 candidaţi, la transporturi, fizică şi economie câte 8 candidaţi, iar la informatică şi arte vizuale câte şapte candidaţi, etc.

Reamintim că la concursul de Titularizare din acest an sunt scoase la concurs 564 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, din care 100 de posturi sunt rezervate şi 464 sunt vacante, iar din totalul posturilor vacante 82 sunt titularizabile, având o viabilitate de cel puţin patru ani şi 382 de posturi au o viabilitate mai mică de patru ani.

Din cele 82 de posturi cu viabilitate mai mare de patru ani, 36 sunt în mediul rural şi 46 sunt în mediul urban.

Din totalul posturilor titularizabile, cele mai multe, 16,  sunt la educatori, 11- matematică, 6- învăţători, câte 4 posturi sunt la disciplinele educaţie fizică şi sport, la educaţie fizică şi sport- pregătire sportivă de specialitate, la fizică, la educatoare/educator; institutor pentru învăţământul special preşcolar; profesor pentru învăţământul special preşcolar, pregătire- instruire practică(transporturi/conducerea autovehiculelor), câte două posturi sunt la informatică, limba engleză, limba germană, matematică-fizică, profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, iar câte un post la disciplinele arhitectură, armonie, biologie, cenaclu literar, chimie-fizică, educaţie vizuală, electronică şi automatizări, foto-cineclub, geografie, muzică instrumentală, muzică vocal-instrumentală, religie ortodoxă, tapiserie, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor(TIC), pregătire instruire practică- alimentaţie publică şi turism/ alimentaţie publică, pregătire instruire practică- electronică şi automatizări, pregătire instruire practică- estetică şi igiena corpului omenesc/asistenţă medicală generală şi pregătire instruire practică-mecanică.

Înscrierea candidaţilor suceveni la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 12 iulie 2017 a avut loc în trei centre de înscriere, în perioada  16-22 mai, iar verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană/municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar s-a desfăşurat în  perioada 17-24 mai 2017, în timp ce validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului este prevăzută pentru perioadele: 23-29 mai 2017, 6-10 iulie 2017 (la IȘJ Suceava, camera 1) pentru absolvenții promoției 2017/ absolvenţii 2017 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

ISJ Suceava a publicat, luni,  lista candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, iar probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă au loc în perioada 30 mai-30 iunie 2017.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 12 iulie 2017, iar  afişarea rezultatelor este prevăzută pentru 18 iulie 2017, în timp ce înregistrarea contestațiilor la ISJ și transmiterea acestora la centrele de evaluare vor avea loc în intervalul 18-19 iulie 2017 şi  rezolvarea contestațiilor se va realiza între 20-24 iulie 2017.

Afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 25 iulie 2017, iar repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (șapte) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare va avea loc în data de 26 iulie 2017.

Reamintim că la concursul de Titularizare din anul 2016 s-au înscris 657 de candidaţi din judeţul Suceava pentru cele 603 posturi didactice/catedre vacante/rezervate scoase la concurs, din care 94 erau titularizabile, având o viabilitate de cel puţin patru ani, iar 509 posturi aveau o viabilitate mai mică de patru ani.

(Liliana Bujdei)