Ion Lungu, în Irlanda, în cadrul unui proiect european comun cu orașul Cork pentru implementarea de soluții inteligente în domeniul eficienței energetice

Primarul Ion Lungu a participat în ultimele zile, în Irlanda, împreună cu primarul din Cork, Gael Cllr Des Cahill , la activități din proiectul „Dezvoltare inteligentă pentru oraşe europene 2014-2020” finanțat de Uniunea Europeană și derulat de municipiul Suceava cu mai multe municipalități europene.

Lungu a spus că discuțiile cu primarul orașului, au avut loc la Primaria din Cork, unde s-a întâlnit cu acesta, dar și la Universitatea din Cork.

„Am vizitat mai multe obiective din oraş care folosesc soluții inteligente în gestionarea energiei, reciclarea deșeurilor şi parcări”, a menționat primarul.

El a prezentat Strategia municipiului Suceava privind energia verde privind încălzirea realizată folosind biomasa, iluminat cu becuri de tip LED și transport electric care a fost apreciată în cadrul proiectului şi în discuțiile bilaterale avute cu primarul orașului Cork.

Municipiul Suceava implementează până în 2019 proiectul ”Dezvoltare inteligentă pentru

orașe europene 2014 – 2020” finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul

programului Horizon 2020.

Horizon 2020 este programul cadru al Uniunii Europene în domeniul cercetării și inovării și reprezintă instrumentul economic pentru asigurarea competitivității pe plan mondial a spațiului european comun.

Proiectul ”Dezvoltare inteligentă pentru orașe europene 2014 – 2020” introduce 12 soluții inteligente pentru a satisface cele trei aspecte diferite ale sustenabilității, respectiv economice, sociale și de mediu. Pe lângă obiectivul principal – transferul de experiența si bune practici cele proiectul își propune îmbunătățirea calității vieții pentru cetățenii europeni; reducerea impactului activităților economice asupra mediului și dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă.

Parteneri în proiect sunt municipiul Suceava împreună cu Graz (Austria), Porto (Portugalia), Cork (Irlanda), Valetta (Malta) care vor fi parteneri discipoli și vor invata din exemplele de bune practici ale

orașelor lider Stockholm (Suedia), Barcelona (Spania) și Koln (Germania).

În parteneriat mai există și parteneri firme private din țări precum Ungaria, Suedia, Finlanda,

Germania, Spania, Belgia, Danemarca și Franta care vor pune în aplicare 12 soluții inteligente, în ceea ce privește eficiența energetică.

Prin acest program municipiul Suceava va adopta opt soluții inteligente, respectiv eficiență și climat inteligent pentru reabilitarea clădirilor; informații și soluții de recuperare și refolosire a energiei; producerea energiei din surse regenerabile; sisteme de iluminat public inteligente; colectare selectivă a deșeurilor, transformarea deșeurilor în energie electrică; management inteligent al traficului rutier; vehiculele alimentate cu carburanți alternativi  și mobilitate urbană sustenabilă.

Municipiul Suceava se așteptă ca participarea la acest proiect sa faciliteze transferul de bune practici

pe care orașele lider le au în domeniile menționate.

În acest sens se va colabora cu experții tehnici din orașele partenere pentru implementarea în municipiul Suceava a proiectelor ce presupun eficiență energetică și dezvoltare durabilă; realizarea de campanii de informare locală în vederea schimbării mentalității cetățenilor în activități care presupun eficiență energetică; participarea la seminarii și conferințe locale, naționale și europene; realizarea de studii și analize în Suceava pentru identificarea nevoilor locale și a proiectelor viitoare ce trebuie implementate în domeniul eficienței energetice.

Bugetul total al proiectului este de 32.521.771 euro din care contribuția Uniunii Europene este de

24.999.450 euro.

În cadrul acestui proiect municipiul Suceava va beneficia de 53.325 euro, de la UE.