Consiliul Local Suceava a aprobat documentele strategice necesare pentru accesarea fondurilor europene

Consiliul Local Suceava a fost convocat, joi, 13 iulie, de primarul Ion Lungu, într-o ședință extraordinară pentru aprobarea documentelor strategice necesare pentru accesarea de fonduri europene prin POR 2014-2020.

Astfel, deliberativul local a aprobat, cu 21 de voturi „pentru” şi o abţinere, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

„Aprobarea documentelor strategice este absolut necesară pentru a putea promova proiectele din exercițiul financiar 2014 – 2020, care se adresează numai municipiilor reședință de județ”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Potrivit proiectului de hotărâre, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) constituie documentul care stă la baza definirii acțiunilor și proiectelor ce vor fi elaborate în vederea implementării la nivelul municipiului Suceava, până în 2023, cu finanțare nerambursabilă în mod principal, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, conform documentului aprobat, prioritățile de dezvoltare includ: dezvoltare urbană durabilă integrată; dezvoltarea rețelei de transport la nivel local și regional; îmbunătățirea competitivității IMM-urilor și promovarea ocupării forței de muncă; dezvoltarea turismului la nivel regional; eficiență energetică și utilizarea resurselor regenerabile; îmbunătățirea performanței sistemului de educație, formare și promovarea incluziunii sociale; îmbunătățirea capacității administrative; dezvoltarea economică; reabilitarea/modernizarea infrastructurii; protecția mediului și îmbunătățirea calității vieții.

Cât privește Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), conform proiectului de hotărâre, acesta are ca finalitate „definirea unei viziuni și a unor proiecte și seturi de măsuri inter-relaționate, concepute pentu a satisface nevoile de mobilitate prezente și viitoare ale oamenilor, mărfurilor și activităților economice ale comunității”.

„Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un plan strategic, care stă la baza unor practici moderne de planificare a mobilității urbane, acordând atenția sporită principiilor de integrare, participare activă a actorilor locali și evaluare a mobilității urbane în ansamblul ei, pentru a satisface nevoile de mobilitate ale oamenilor de azi și de mâine, pentru o mai bună calitate a vieții în orașe”, se precizează în hotărârea de Consiliu Local.

Conform sursei citate, prin implementarea proiectelor incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, vor fi realizate următoarele obiective: fluidizarea traficului rutier și identificarea unor soluții alternative pentru derularea traficului rutier și a transportului de mărfuri; reducerea valorilor de trafic rutier urban; reducerea poluării din cauza traficului urban; facilitarea accesului pe piața muncii; la serviciile de sănătate și educație; dezvoltarea unor moduri alternative de transport, inclusiv combustibili alternativi; reducerea costurilor de operare a companiei de transport; promovarea exemplelor de bună practică  (transport ecologic, alternativ și modern) la nivel local; îmbunătățirea calității vieții la nivel local; dezvoltare economică durabilă.

Primarul Ion Lungu a explicat că în urma aprobării în Consiliul Local a celor două documente strategice, în cursul zilei de vineri, 14 iulie, atât Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU), cât și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), vor fi depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, unde se va face o selecție a proiectelor.

Reamintim că pentru accesarea fondurilor europene, municipalitatea a realizat proiecte pe patru axe de dezvoltare.

Ion Lungu a precizat că pe Axa 4.1, municipalitatea are proiectul cu privire la trasportul cu autobuze electrice, iar pe Axa 4.2, sunt prevăzute consolidări de versant în zona Mănăstirii Teodoreni.

De asemenea, în ceea ce privește celelalte două Axe, primarul a precizat că în Ițcani va fi realizat centrul multifuncțional Arta, iar în Obcini și Burdujeni – Sat vor fi construite două grădinițe.

De precizat este faptul că municipalitatea solicită fonduri de 24,5 de milioane de euro, pentru achiziția de autobuze electrice, iar pentru amenajarea zonei de agrement și consolidarea de versant 0,54 milioane de euro. De asemnea, proiectul pentru centrul multifuncțional Arta de la Ițcani este în valoare de 3,25 de milioane de euro, iar pentru cele două grădinițe de 3,63 de milioane de euro.

(Mihaela Tcaciuc)

 

 

loading...