Falticeniul intra in santier

Studiile de fezabilitate si de piata,  pentru reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare, au fost aprobate de Consiliul Local Falticeni, în sedinta extraordinara din data de 25 iunie 2008. Printr-o hotarâre a deliberativului falticenenean, din februarie 2007, Consiliul Local al Municipiului Falticeni a participat la licitatia deschisa din cadrul Schemei de granturi pentru Sectorul Public pentru pregatirea de Proiecte în Domeniul Protectiei Mediului – PHARE  CES 2005. Cererea de finantare a fost acceptata, Ministerul Integrarii Europene acordând Consiliului Local al Municipiului Falticeni un grant de 40.320 euro pentru realizarea documentatiei Proiectului „Realizare studii pentru reabilitare si extindere sistem de canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurarea apelor uzate la standarde de mediu europene în Municipiul Falticeni”.

Studiul de fezabilitate realizat de Pro Toby SRL Iasi a identificat posibilitatile de gestionare a apelor uzate în corelatie cu situatia socio economica a municipiului Falticeni, solutiile tehnice pentru reabilitarea sistemului de colectare si tratare a apelor uzate generate în municipiul Falticeni si activitatile investitiei. De asemenea, studiul de fezabilitate a evidentiat si fundamentat costurile si beneficiile investitiei.

Studiul de piata, elaborat de Nord Invest Grup SRL Suceava, are ca obiect fundamentarea de piata privind oportunitatea implemenentarii unui sistem de gestionare a apelor uzate în municipiul Falticeni. Potrivit studiului de piata, obiectivul general al proiectului urmareste modernizarea elementelor de infrastructura de mediu din domeniul gestionarii apelor uzate. Obiectivul specific consta în extinderea retelei de  canalizare existente în Municipiul Falticeni, modernizarea statiei de epurare existente si constructia unei statii de pompare noi.