Stimulente pentru utilizarea tehnologiilor de inalta eficienta a energiei electrice si termice


Intră acum și în grupul de

Guvernul a aprobat o Hotarâre privind stabilirea criteriilor si conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, a declarat Primul-ministru Calin Popescu-Tariceanu, la finalul sedintei de guvern.

Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Guvernului, primul-ministru a subliniat ca decizia a fost luata pentru stimularea utilizarii tehnologiilor de înalta eficienta a energiei electrice si termice. „Sunt sisteme moderne de producere de energie, ce sunt într-o masura mai mare atente la îndeplinirea standardelor privind emisiile de bioxid de carbon.”, a declarat Primul-ministru.

Schema de sprijin se acorda producatorilor de energie electrica si termica care detin si/sau exploateaza comercial centrale de cogenerare,  pentru cantitatea de energie electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta.

Astfel, producatorii de energie electrica si termica în cogenerare vor primi lunar un bonus în bani pentru fiecare unitate de energie electrica exprimata în MWh, produsa în cogenerare de înalta eficienta si livrata în retelele electrice ale Sistemului Electroenergetic National – SEN.  

Bonusurile sunt determinate pentru trei combustibili utilizati pentru producerea de energie electrica si termica în cogenerare: combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si combustibil gazos asigurat de distributie.

Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei va stabili anual producatorii de energie electrica si termica în cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, precum si bonusurile si cantitatile de energie electrica de înalta eficienta ce beneficiaza de schema de sprijin în anul urmator, aferente fiecarui producator.

Capacitatea electrica maxima instalata în centrale de cogenerare care beneficiaza de schema de sprijin este de 4000 MWh, pe durata de aplicare a schemei.  

Tehnologiile de cogenerare de înalta eficienta cresc gradul de securitate în aprovizionarea cu energie prin diversificarea surselor de producere si a resurselor energetice primare utilizate si reduc dependenta de importurile de resurse primare. De asemenea, emisiile poluante si emisiile de CO2 sunt mai reduse fata de producerea energiei termice si electrice în surse separate.

Fondurile necesare în vederea aplicarii schemei de sprijin se constituie prin încasarea lunara a contributiei pentru cogenerare de la toti consumatorii de energie electrica, precum si de la furnizorii care exporta energie electrica.

Schema de sprijin se va aplica în perioada 2009-2022.

Pretul de vânzare a energiei electrice produsa în cogenerare de înalta eficienta, prin contracte reglementate, este stabilit anual prin Ordin al presedintelui ANRE. Pentru perioada 2009-2011, pretul de vânzare a energiei electrice produsa în cogenerare de înalta eficienta, prin contracte reglementate, nu poate fi mai mic de 40 euro/MWh, exclusiv TVA.

În termen de 5 luni de la intrarea în vigoare a acestei hotarâri, ANRE va elabora cadrul de reglementare necesar pentru implementarea schemei de sprijin.  

În prezent, la sistemul centralizat de încalzire au acces circa 7 milioane de cetateni, din care 70% locuiesc în mediul urban. Centralele de cogenerare alimenteaza cu caldura în principal blocurile de locuinte în care locuiesc cetateni cu venituri modeste si medii, care nu îsi permit construirea unor locuinte individuale si nu au capacitatea financiara de a-si instala o centrala proprie de apartament. 


Intră acum și în grupul de