Executivul a adoptat Strategia nationala de prevenire a situatiilor de urgenta

Strategia nationala de prevenire a situatiilor de urgenta este un document de planificare pe termen mediu si lung, elaborat de Ministerul Internelor si Reformei Administrative (MIRA), în vederea reducerii impactului produs de manifestarea factorilor de risc, printr-o planificare a unui set de actiuni si masuri specifice, o hotarâre în acest sens fiind aprobata de Guvern.
 
Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, obiectivele generale ale strategiei de prevenire a situatiilor de urgenta sunt: 
– prevenirea situatiilor de urgenta prin organizarea unui sistem modern de avertizare si comunicatii, date si informatii 
– salvarea de vieti omenesti prin interventie operativa si profesionala în caz de situatii de urgenta 
– crearea unui sistem integrat de raspuns la situatii de urgenta prin organizarea, în timp, a comunitatilor locale din zonele de risc pentru gestionarea situatiilor de urgenta
– cresterea calitatii vietii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a manifestarii situatiilor de urgenta
– diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management adecvat de înstiintare, alarmare si, la nevoie, evacuare a populatiei din zonele de risc 
– cresterea rolului autoritatilor administratiei publice locale, prin descentralizarea deciziei si raspunderii, precum si optimizarea capacitatii de autoprotectie si raspuns, în caz de situatii de urgenta
– utilizarea adecvata a resurselor pentru realizarea, întretinerea si exploatarea infrastructurilor si masurilor de prevenire, interventie si reabilitare a zonelor afectate
– mentinerea unor activitati economice minimale si asigurarea supravietuirii populatiei în zonele grav afectate
– asigurarea bunei functionari a infrastructurii critice.
 
Principalele directii de actiune constau în:
– elaborarea de catre autoritatile administratiei- publice centrale si locale a programelor proprii în domeniile de competenta în vederea:
            – întaririi capacitatilor de evaluare, expertiza si cercetare în domeniul riscurilor naturale si antropice 
            – dezvoltarii politicilor de prevenire   
            – informarii populatiei, pregatirii acesteia si formarii unui comportament preventiv
            – supravegherii respectarii modului de aplicare a reglementarilor în domeniul gestionarii dezastrelor, constatarea si sanctionarea nerespectarii acestora
 
– pregatirea autoritatilor, institutiilor, organelor si organismelor potrivit atributiilor legale pe care le au în domeniul situatiilor de urgenta
– corelarea elementelor compatibile ale strategiei românesti cu cele ale strategiei europene de dezvoltare durabila si fixarea obiectivelor si planurilor de actiune specifice pentru România.
 
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta are ca principala obligatie asigurarea îndeplinirii obiectivelor strategiei internationale de reducere a dezastrelor.