Guvernul vrea sa stimuleze investitiile in regiunile de dezvoltare

Guvernul a adoptat în ultima sedinta, o hotarâre privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor, care are scopul de a contribui la reducerea decalajului dintre valoarea PIB/locuitor din România si media din Uniunea Europeana, se precizeaza într-un comunicat de presa al Guvernului.

Prin acest act normativ se instituie o schema de ajutor de stat, având ca obiectiv dezvoltarea regionala, beneficiarii fiind agentii economici care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– Realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalentul în lei a 100 milioane Euro
– Creeaza cel putin 500 de locuri noi de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale

Ajutorul de stat instituit prin aceasta hotarâre se acorda doar întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii care pot fi considerate investitii initiale, în sensul Noilor linii directoare stabilite de Comisia Europeana privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013 (publicate în Jurnalul Oficial al CE nr. C54/04.03.2006, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007).  
Astfel, poate fi considerata investitie initiala o investitie în active fixe, corporale si necorporale, referitoare la crearea unei unitati noi, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin realizarea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin realizarea de produse noi, sau schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente.
Valoarea ajutorului de stat se calculeaza în functie de valoarea investitiei si de plafonul regional valabil pentru regiunea în care se face investitia initiala, plafon care este 40% pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si de 50% pentru celelalte sapte regiuni de dezvoltare ale României. Ajutorul de stat se poate cumula cu ajutorul acordat din fonduri comunitare.  
Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2008-2012, cu posibilitatea prelungirii pâna în 2013. Bugetul total maxim al schemei este echivalentul în lei a 575 milioane Euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane Euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite în perioada celor cinci ani.  
 
Conform prevederilor noului Ghid privind ajutoarele de stat cu finalitate regionala 2007-2013, adoptat de Comisia Europeana în decembrie 2005, întreg teritoriul României este eligibil pentru ajutor de stat regional, beneficiind de procentul maxim de intensitate a ajutorului (de 50%, în conditiile unui PIB/locuitor mai mic de 45% din media UE 25), exceptie fiind regiunea Bucuresti-Ilfov, care beneficiaza de intensitate de 40% (PIB/locuitor situat între 45% si 60% din media UE).