ANRCTI pregateste licitatia pentru crearea unui registru complet al abonatilor la servicii de telefonie

Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei lanseaza spre consultare publica, caietul de sarcini pentru desemnarea unui furnizor de serviciu universal, care sa puna la dispozitia utilizatorilor finali, un serviciu de informatii privind abonatii si un registru al abonatilor.

Furnizorul de serviciu universal desemnat în urma licitatiei, va avea obligatia de a realiza si administra o baza de date completa, care sa includa numerele de telefon si de fax si anumite date de identificare ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului din România care doresc ca numerele lor de telefon si de fax sa apara în registrul abonatilor. Aceasta baza de date va fi pusa la dispozitia utilizatorilor finali, inclusiv a utilizatorilor de telefoane publice cu plata, indiferent de tipul retelei si de tehnologia utilizata, prin intermediul unui serviciu de informatii privind abonatii si al unui registru al abonatilor, în maxim 250 de zile calendaristice de la data comunicarii deciziei de desemnare. Baza de date va fi actualizata lunar de catre furnizorul de serviciu universal.

Serviciul de informatii privind abonatii va fi disponibil prin intermediul unui numar national scurt de forma 118(xyz), pe care furnizorii care doresc sa participe la licitatie au obligatia de a-l obtine în prealabil de la ANRCTI. Apelurile catre acest numar vor fi tarifate pe apel. ANRCTI propune prin caietul de sarcini ca tariful de interconectare maxim, în vederea terminarii apelurilor la serviciul de informatii privind abonatii specificat de catre solicitant în propunerea tehnica, sa nu depaseasca 0,23 Euro/apel (exclusiv TVA).

Registrul abonatilor va fi disponibil on line, accesul la acest registru fiind gratuit pentru toti utilizatorii. Baza de date va cuprinde numarul sau numerele de telefon si fax ale abonatilor si anumite date de identificare ale acestora, precum: nume, prenume sau denumirea societatii, în cazul persoanelor juridice, domiciliu sau sediu social, codul unic de înregistrare si denumirea filialelor sau sucursalelor persoanelor juridice.

Grila de evaluare a propunerilor tehnice, primite din partea furnizorilor interesati, va cuprinde criterii precum tariful pentru serviciul de interconectare în vederea terminarii apelurilor la serviciul de informatii privind abonatii, experienta anterioara în punerea la dispozitia utilizatorilor finali a serviciilor de informatii privind abonatii si a registrului abonatilor, furnizarea de servicii suplimentare (informatii privind abonatii unor furnizori de servicii de telefonie din alte state, conectare directa la un numar comunicat, informatii în alta limba decât limba româna, comunicarea a trei sau mai multe numere pe fiecare apel), furnizarea unui registru al abonatilor în forma tiparita, timpul maxim de raspuns al operatorului serviciului de informatii privind abonatii pentru apelurile receptionate si numarul de accesari simultane posibile pentru registrul abonatilor disponibil on line.

Proiectul caietului de sarcini poate fi consultat pe pagina de internet a ANRCTI, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 15.09.2008, pe adresa sediului central al ANRCTI (Str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti) sau direct la registratura ANRCTI, precum si la oficiile si directiile teritoriale din localitatea resedinta de judet cea mai apropiata. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei este institutia independenta care stabileste regulile pentru piata de comunicatii din România si vegheaza la respectarea acestora.

Pentru mai multe detalii despre activitatea ANRCTI vizitati www.anrcti.ro.
Persoana de contact: Catalina DRAGOMIR, Sef Serviciu Media&Website, tel. 0372.845.417